. تدوین یکصد مؤلفه‌ی مدیریت آموزشی بر اساس آموزه‌های اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

تدوین یکصد مؤلفه‌ی مدیریت آموزشی بر اساس آموزه‌های اسلامی

جاوید شورچی گلنگدری[۱]، محمود حقانی[۲]، پریوش جعفری[۳]، محمد نیرو[۴]

[۱] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

[۲] استادیار دانشگاه صنعت آب و برق،

[۳] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

[۴] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده 

پژوهش حاضر با هدف تدوین مؤلفه‌های مدیریت آموزشی بر اساس آموزه­های اسلامی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای انجام گرفت. در اجرای این پژوهش، نخست به شناسایی قلمروهای کارکردی و وظایف مدیریت آموزشی پرداخته و از میان آنان، ده قلمرو که در کتاب مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی آمده است، مورد استناد و مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره­گیری از منابع اسلامی، مؤلفه­های مؤثر در هر یک از قلمروهای ده­گانه، شناسایی و به شیوه دلفی با نظر متخصصان، برگزیده شد. به منظور بررسی علمی، کاربردی و اسلامی بودن هر یک از این مؤلفه‌ها، نظرات اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، مدیران مراکز آموزشی و علمای علوم دینی، با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل نتایج این پژوهش، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه‌های مستخرج تحقیق، به میزان خیلی زیاد و بدون اختلاف معنی‌دار، مورد تأیید گروه‌های سه‌گانه مزبور است.

 

واژه‌های کلیدی: مدیریت آموزشی، مؤلفه‌های مدیریت آموزشی، آموزه‌های اسلامی

منابع

قرآن کریم.

آمدی، عبدالواحد بن محمد. ۱۳۸۰٫ غررالحکم: کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع). مترجم محمدعلی انصاری. ویراستار مهدی انصاری‌قمی. قم. انتشارات امام عصر(عج).

بهرنگی (برنجی )، محمدرضا. ۱۳۸۷٫ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، کاربرد نظریه‌های مدیریت در برنامه‌ریزی و نظارت. تهران. کمال تربیت.

پاینده، ابوالقاسم (مترجم و گردآورنده). ۱۳۶۴٫ نهج الفصاحه. تهران. جاویدان.

حلی حرانی، ابومحمد حسن. ۱۳۸۴٫ تحف العقول. ترجمه: احمد جنتی. تهران. مؤسسه چاپ و نشر بین‌الملل زبان.

کلینی رازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب. ۱۳۷۲٫ اصول کافی. جلد ۱و۴٫ ترجمه و شرح: محمدباقر کمره‌ای. تهران. انتشارات اسوه.

مجلسی. ۱۳۶۵٫ بحارالأنوار. جلد ۷۰ ، ۷۱ و ۷۴٫ تهران. الاسلامیه.

محمدی ری شهری، محمد. ۱۴۱۶ه.ق. میزان الحکمه. قم. دارالحدیث.

نهج‌البلاغه. ۱۳۷۳٫ ترجمه سیدجعفر شهیدی. تهران. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت