. تحلیلی از وضعیت روان‌شناسی در ایران | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ | Wednesday, 10 August , 2022 |
فارسی English

تحلیلی از وضعیت روان‌شناسی در ایران

سیدمحمدرضا صمصام شریعت،

دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان.

مهردادکلانتری،

دکترای روان‌شناسی‌، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.

زهره رنجبرکهن

دکترای روان‌شناسی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی امین.

چکیده

موضوع این مقاله تحلیلی از وضعیت روان‌‌شناسی در ایران است. هدف، بررسی کلی توسعه این دانش از جنبه‌های آموزشی، پژوهشی و کاربردی در روان‌درمانی از زمان پیدایش روان‌شناسی تا‌کنون در ایران بوده که درنهایت با توجه به بررسی و تحلیل نارسایی‌های شرایط موجود به بیان راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد: ۱٫ در بعد آموزشی در فرایند جذب متقاضیان رشته روان‌شناسی و نحوه تخصصی‌بودن شاخه‌های این دانش‌، نارسایی و کم‌توجهی وجود داشته است؛ ۲٫ در بعد پژوهشی و سایر موارد مربوط به انتشار آثار مرتبط با روان‌شناسی‌، نیازسنجی واقعی از شرایط جامعه انجام نگرفته و روش‌ها تکراری و عمدتاً غیرکاربردی است؛ ۳٫ در بعد کاربردی و درمانی نیز هنوز به سمت تخصصی‌شدن پیش نرفته و به جهت عدم نظارت تخصصی از یک واحد مشخص و تشخیص صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی و بی‌توجهی به طرح‌های درمانی بومی‌شده منطبق با نیاز جامعه، ناکارآمدی و کندی پیشرفت در قیاس با سایر علوم تجربی، مشاهده می‌شود؛ بنابراین، وضعیت این رشته از تمامی جنبه‌های مذکور نیاز به بررسی آسیب‌شناسانه و بازنگری همه‌جانبه دارد.

 

کلید واژه‌ها: روان‌شناسی، تحلیل وضعیت، روان‌شناسی در ایران.

کتاب‌نامه

بیگلر، محمدحسین و نگین چخماچی.۱۳۹۱٫ «یک دهه تولیدات علمی روان‌شناسی». مجله دانشگاه علوم‌ پزشکی مازندران. دوره ۲۲٫ شماره ۹۷٫

پارچه‌باف دوستی، رمضان.۱۳۷۰٫ «جایگاه روان‌شناسی در مجموعه دانش بشری»‌. نشریه میان‌رشته‌ای مصباح‌. پیش‌شماره.

پوپر، کارل ریموند.۱۳۷۰٫ منطق اکتشافات علمی. ترجمه سید حسین کمالی. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

اتکینسون، ریتال ل؛ ریچارد. س. اتکینسون و ر. ارنست. هیلگارد. ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران. ۱۳۶۶. چاپ هفتم. تهران. انتشارات رشد.

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۲٫ قانون تشکیل سازمان نظام. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

شولتز، دوان‌پی و سیدنی الن شولتز. ۱۳۷۲. تاریخ روان‌شناسی نوین. ترجمه علی‎اکبر سیف و همکاران. جلد ۱و۲. تهران. انتشارات رشد.

صادقی، ناهید.۱۳۸۰٫ «سیمای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بین سال‌های تحصیلی ۱۳۶۴-۱۳۷۶». مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. دوره جدید. سال ششم‌. شماره ۱٫

غباری بناب، باقر. ۱۳۸۷٫ «ضرورت‌ها و چالش‌های اساسی در بومی‌سازی روا‌ن‌شناسی در کشور اسلامی ایران». کنگره علوم انسانی.

کرمی نوری، رضا. ۱۳۸۵٫ «مقایسه وضعیت روان‌شناسی ایران با سایر کشورها». نشریه روان‌شناسی بهداشت روان و جامعه‌. شماره ۱۱٫

محیط، احمد .۱۳۸۱٫ «فرصت‌ها و موانع برنامه‌ریزی برای بهبود بهداشت روان». روان‌شناسی اندیشه و رفتار.  شماره ۵٫

نصفت، مرتضی.۱۳۴۳٫ «آینده روان‌شناسی در ایران تقلید یا تحقیق». مجله علوم اجتماعی مسائل ایران. شماره ۲۲٫ ص۴۲۴ -۴۱۸٫

Dewey, J. 1938. Logic: The Theory of Inquiry. New York. Henry Holt and Company.

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت