. تبیین اهمیت وجود نقشه مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل های فرهنگی با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

تبیین اهمیت وجود نقشه مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل های فرهنگی با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

غلامرضا گودرزی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق، ایران، تهران.

rgodarzi@yahoo.com

*محمد رحیمی کلیشادی

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (نویسنده مسئول)، ایران، تهران.

rahimi9293@gmail.com

چکیده

تدوین نقشه ی مهندسی فرهنگی و اصلاح سیاست ها و ساختار های سیاسی و اجتماعی بر محور فرهنگ صحیح اسلامی یکی از لوازم حرکت به سمت فرهنگ مطلوب است، اما تا وقتی مدیران و فعالان فرهنگی درک درستی از مدیریت فرهنگی و ابزار و وسایل آن نداشته باشند، مشکلی از فرهنگ حل نخواهد شد.مسئله اصلی در این مقاله این است که چرا بسیاری از فعالیت های فرهنگی در تشکل ها و نهادهای فرهنگی از وحدت خاصی برخوردار نیستند و نمی توانند به صورت اثر بخش عمل کنند؟ هدف این مقاله ارائه   نقشه جامع و کامل در زمینه مدیریت فرهنگی در نهاد ها و تشکل های فرهنگی برای ایجاد یک نظامی هماهنگ در عرصه ی فعالیت های فرهنگی است.مقام معظم رهبری در سال های اخیر، تأکید ویژه ای بر شکل گیری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی داشته اند.این نقشه شامل دو بخش فرایند مدیریت جهاد فرهنگی و اصول مدیریت جهاد فرهنگی است.فرایند مدیریت جهاد فرهنگی چرخه ی چهار مرحله ای که به ترتیب عبارتند از: «شناخت»،«برنامه ریزی»،«اقدام» و «ارزیابی».بخش دوم یعنی اصول حاکم بر مدیریت جهاد فرهنگی از دو بخش اصول محتوایی و اصول مدیریتی تشکیل شده است.منظور از این اصول، همان دستور العمل ها، قواعد و معیار های کلی حاکم بر فرهنگ است.نتایج حاصل از این مقاله بر این نکته مهم تأکید دارد که لازمه پیشرفت در بعد مدیریت کلان فرهنگی، نگاه جهادی به این عرصه(مدیریت فرهنگی) است،اکنون، عرصه فرهنگی کشور به میدان جنگ نرم شباهت یافته و لازمه پیروزی در این میدان جهاد مداوم در این عرصه است.

کلید واژگان: مدیریت جهاد فرهنگی،فرایند مدیریت جهاد فرهنگی،اصول مدیریت جهاد فرهنگی،تشکل های فرهنگی

منابع و  مراجع

۱٫قرآن کریم

 1. نهج البلاغه
 2. دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)،(۱۳۹۱ جهاد فرهنگی در بیان مقام معظم رهبری«مدظله العالی»،تهران ،انتشارات سفیر امین
 3. مرکز صهبا،(۱۳۹۰)، دغدغه های فرهنگی(شرح مزجی یکی از بیانات مقام معظم رهبری در سال۱۳۷۳)،تهران،موسسه ایمان جهادی
 4. فقهی زاده عبد الهادی ولزگی علینقی،(۱۳۹۳)، مولفه های بینشی و روشی در نهج البلاغه، شماره۲۹، ص۱۰
 5. سعیدی پرویز،(۱۳۷۷)، نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، مجله حسابدار، سال دوازدهم، شماره۱۲۵،ص۵۹-۳۸

۷٫رشید پور علی ، مرادی علیرضا،(۱۳۸۹)،چالش ها و آسیب های فرا روی فرهنگ و مدیریت فرهنگی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم،شماره ۴۷و۴۸ ، ص۷۵-۶۹

۸ . صالحی امیری سید رضا، حیدری زاده الهه.(۱۳۸۸)، ضرورت برنامه ریزی فرهنگی، مجله پژوهشنامه، شماره ۳۷،ص۵۰-۹

 1. نائینی، علی محمد.(۱۳۸۹)، در آمدی بر مدیریت فرهنگی، تهران، انتشارات ساقی

۱۰٫صالحی امیری ،سید رضا.(۱۳۸۹)، مجموعه مقالات مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، تهران، پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۱٫کاووسی اسماعیل و مقیمی علیرضا، (۱۳۸۸)، ارزیابی فعالیت های فرهنگی در فرهنگ سرای تهران بر اساس مدل های کمی، مجله پژوهشنامه،شماره ۳۷،ص۸۴-۵۱

۱۲٫ناظمی اردکانی مهدی و سوسن کشاورز، (۱۳۸۶)، مبانی نظری مدیریت تحول گرا در ایران،۲۱ /۶/۱۳۸۶، خبر گزاری فارس

 1. شاین ، ادگار، (۱۹۲۸)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی و شمس الدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان،۱۳۸۲
 2. صالحی امیری سید رضا و چاووش باشی فرزانه، (۱۳۸۷)، الزامات الگوی مدیریت فرهنگی در ایران، مجله پژوهش نامه، شماره۳۱،ص۳۴-۹
 3. سیاهپوش امیر، آقا پور علی،(۱۳۹۱)، فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری، تهران، موسسه انتشارات شهر
 4. ناظمی مهدی، شریفی زارچی حمید، طباطبایی سید ایثار، (۱۳۹۰)، آسیب شناسی افق مفهومی مؤلفه های مدیریت راهبردی فرهنگی در کشور،تهران،کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 5. حبیبی محمد،(۱۳۷۸)، خصایص مدیران فرهنگی، تهران، موسسه فرهنگی انشاراتی تبیان
 6. خامنه ای،علی،(۱۳۸۸)، فرهنگ و عرصه ی فرهنگی«اصول،مبانی،ضرورتها و مسئولیتها» از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
 7. فروغی جهرمی، محمد قاسم، (۱۳۸۹)،فرهنگ نظام فرهنگی تولیدات فرهنگی «بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی»،تهران،معاونت روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 8. آشوری، داریوش، (۱۳۸۱)، تعریف و مفهوم فرهنگ، تهران، نشر آگه
 9. براتلو، فاطمه، (۱۳۹۱)، امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزه مدیرت فرهنگی، نشریه جامعه پژوهی فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، ص۲۶-۱
 10. سوادی ،عصمت، (۱۳۹۴)، مدیریت فرهنگی و توسه از دیدگاه امام خمینی(ره)، پژوهشنامه متین، سال هفدهم، شماره ۶۶، ص۴۲-۲۳
 11. باقری نصرآبادی، علی،(۱۳۸۲)، آسیب شناسی مدیران فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه پیام، شماره۱۸،ص ۱۲۵-۱۰۸
 12. ناظمی اردکانی،مهدی، (۱۳۸۸)، مبانی مهندسی و مدیریت فرهنگی، نشریه راهبرد توسعه یاس، شماره۲۰، ص۲۷۵-۲۴۵
 13. محمدی، مظاهر، (۱۳۸۸)، تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص های آن، تهران، مجموعه سخنرانی های دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی
 14. سلیمانی، رضا،(۱۳۹۵)، تأملی جهادی در سبک شناسی سیاست های مدیریت در چین، تهران، مرکز مطالعات و نوآوری شهرداری تهران، چاپ اول
 15. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۸). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۳/۹/۱۳۷۸،کتاب دغدغه های فرهنگی
 16. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۷).بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ ، کتاب دغدغه های فرهنگی
 17. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۴). بیانات، ۲۰/۴/۱۳۹۴، کتاب دغدغه های فرهنگی
 18. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۶۸). بیانات در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ۷/۹/۱۳۶۸، کتاب دغدغه های فرهنگی
 19. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۳). بیانات در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما، ۱۱/۹/۱۳۸۳، کتاب دغدغه های فرهنگی
 20. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۲). بیانات در دیدار با فعالان تشکل‌های فرهنگی، ۲/۲/۱۳۹۲، کتاب دغدغه های فرهنگی
 21. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۹الف). بیانات در دیدار با دانشجویان و جوانان استان قم، ۴/۸/۱۳۸۹، کتاب دغدغه های فرهنگی
 22. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۲). بیانات، ۵/۵/۱۳۷۲، کتاب دغدغه های فرهنگی
 23. خامنه‎ای، سیدعلی (۱۳۸۶). بیانات در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، ۳۱/۲/۱۳۸۶، کتاب دغدغه های فرهنگی
 24. خامنه‎ای، سیدعلی (۱۳۸۳). بیانات در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما، ۱۱/۹/۱۳۸۳، کتاب دغدغه های فرهنگی
 25. خامنه‎ای، سیدعلی (۱۳۷۵). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰/۹/۱۳۷۵، کتاب دغدغه های فرهنگی
 26. خامنه‎ای، سیدعلی (۱۳۸۷ب).در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز،۱۴/۲/۱۳۸۷، کتاب دغدغه های فرهنگی
 27. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۸). بیانات در دیدار با طلاب و روحانیون، ۲۲/۹/۱۳۸۸، کتاب دغدغه های فرهنگی
 28. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۰). بیانات در دیدار با اعضای جدید کابینه دولت، ۵/۶/۱۳۸۰، کتاب دغدغه های فرهنگی
 29. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۹ب). بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۸/۶/۱۳۸۹، کتاب دغدغه های فرهنگی
 30. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۸۷الف). بیانات (۳۰/۲/۱۳۸۷) ، کتاب دغدغه های فرهنگی

برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت