. بررسی نتایج کم‎رنگ شدن نقش مادری ‎در قوانین داخلی و بین‎المللی با عنایت به حقوق مادران در آیات قرآن | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

بررسی نتایج کم‎رنگ شدن نقش مادری ‎در قوانین داخلی و بین‎المللی با عنایت به حقوق مادران در آیات قرآن

محمود شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی تهران، ایران، تهران

 Mahmoud.sh0913@gmail.com

چکیده

«مادری» عالی‌ترین نمود خلقت زنانه است که اگر در قالب معیارهای صحیح خود صورت گیرد، اوج کمال زن به شمار می‎آید. با این حال در دنیای امروز شاهد کم شدن اهمیت نقش مادری هستیم؛ به گونه‎ای که این مسئله مسبب ازهم‎پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده است. از سویی بحث «حقوق بشر بین‎الملل» از نیمه قرن بیستم رشد دوچندانی یافته و اسناد بین‎المللی بسیاری برایش وضع شده که در طول تاریخ هر کدام به تکامل رسیده و بحث‎هایش عمیق‌تر، گسترده‌تر و البته چالشی‌تر گشته است؛ اما هنوز مشکلات آدمی به طور کامل و جامع حل نگردیده است. لذا نگارنده در این مقاله به دنبال اثبات این موضوع است که اگر در قوانین بین‎المللی موجود درباره مقام و نقش مادری بازنگری شود و خلأهای قانونی موجود با عنایت به فرامین قرآنی درباره مقام مادر با مشورت و همکاری متخصصان در علوم مختلف به وسیله تصویب مواد جدید پُر گردد، قطعاً بخش اعظم مشکلات در جوامع و همچنین مباحث حقوقی در کشورمان حل و فصل خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر فمینیست‎های افراطی در داخل و خارج از ایران، تلاش روزافزونی را برای حذف مقام مادری و فراهم آوردن آزادی کامل برای زن در دستور کار خود دارند و بدون دقت در تفاوت‎های جنسیتی، خواهان برابری زن و مرد از هر نظر هستند.

کلیدواژگان: نقش مادری، خانواده، اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، فمینیسم.

منابع

 1. قرآن کریم.
 2. صحیفه سجادیه.
 3. آبوت، پاملا، و والاس، کالر (۱۳۸۰) جامعهشناسی زنان. ترجمه منیژه نجم عراقی. تهران: نی.
 4. اسعدی، سیدحسن (۱۳۹۱) حقوق زن پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن. تهران: میزان.
 5. الهی‎دوست، سعیده و همکاران (۱۳۹۲). زنان، مادری و شیر دهی،پژوهشنامه زنان. پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،ش ۱،ص۷ :
 6. امینی، ابراهیم (۱۳۶۸). آیین تربیت. تهران: انتشارات اسلامی.
 7. بروچسکا، ج. ‎و نورکراس، ج. (۱۳۸۹). نظریه‌های رواندرمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: رشد.
 8. باقی، عمادالدین (۱۳۹۳). از پیشتازان حقوق بشر در ایرانی، ماهنامه مهرنامه. ش۳۹، ص ۴۱-۴۴
 9. باقی، مریم (۱۳۹۴). جهان در سالی که گذشت ، ماهنامه مهرنامه. ش۴۰،ص ۳۱٫
 10. پاسنو، دایانا (۱۳۸۴) فمینیسم، راه یا بی راهه؟!. ترجمه محمد رضا مجیدی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف.
 11. حسینی، سیدعباس (۱۳۸۹). حقوق زن در ایران و اسناد بینالمللی. تهران: گنج دانش.
 12. حمیدی، فریده و همکاران (۱۳۸۲). حقوق زنان، حقوق بشر، تهران:انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 13. ریویر، کلود (۱۳۷۹) درآمدی بر انسانشناسی. ترجمه: ناصر فکوهی. تهران: نی.
 14. سیاح، مونس، حسینی مجرد، اکرم (۱۳۹۰). بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. ش۵۳٫
 15. طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۴). زن در قرآن. مصحح: محمد مرادی. قم: دفتر تنظیم و نشر آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبائی.
 16. قرائتی، محسن (۱۳۸۳). تفسیر نور. جلد ۵٫ تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
 17. لوین، لیا (۱۳۷۷). پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر. ترجمه محمدجعفر پاینده. تهران: قطره.
 18. مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا .
 19. مهرپور، حسین(۱۳۸۳). نظام بینالمللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات .
 20. میشل، آندره (۱۳۷۲). جنبش اجتماعی زنان. ترجمه هما زنجانی‎زاده. مشهد: نیکا.
 21. نای، بن سعدون (۱۳۷۸). حقوق زن از آغاز تا امروز. ترجمه گیتی خورسند، تهران: کویر.
 22. یزدی، اقدس (۱۳۸۸). اخلاق مادری در اسلام و فمینیسم، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم، سال دهم. شماره سوم. .

Dumas, Jeans (1992). Marriage and Conjugal in Canada. B, Ottawa, statistics Canada،p153

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت