. بررسی فصل مقوم انسانیت بر اساس آموزه¬های قرآن و عترت | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۲ | Wednesday, 27 September , 2023 |
فارسی English

بررسی فصل مقوم انسانیت بر اساس آموزه¬های قرآن و عترت

دکتر علی محمدی آشنانی

مدیر گروه تفسیر دانشکده علوم و فنون قرآن تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

محمد علی دولت

کارشناسی ارشد علوم حدیث

چکیده:

تعریف انسان به عنوان نخستین رکن انسان‌شناسی متوقف بر شناخت فصل مقوّم انسانیت می‌باشد. بر اساس آموزه‌های قرآن و عترت، انسان موجودی نیست که با حفظ ظاهر انسانی هم می‌تواند به رفیع‌ترین قله‌های وجودی صعود نماید و هم می‌تواند به پست‌ترین مراتب وجودی تنزل کند. شناخت فصل مقوم انسانیت به شناخت عوامل سقوط انسان از مرز انسانیت به محدوده حیوانیت و پست‌تر از آن و همچنین شناخت عوامل تمایز انسان از سایر موجودات بستگی دارد. بر اساس آموزه­های قرآن و عترت، «عقل» عنوان جامعی است که شامل تمام  آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می­سازد، می‌شود.

کلیدواژه­ها:

انسان، عقل، فصل مقوم انسانیت، دابّه، جنس

کتاب­نامه

 1. قرآن کریم
 2. _، ۱۳۷۶، صحیفه سجادیه ، قم، دفتر نشر الهادی.
 3. ابن سینا، حسین، الشفاء (المنطق)، تحقیق سعید زاید، قم، مکتبه آیتالله المرعشى، ۱۴۰۴ق.
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
 5. تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫
 6. تهرانی، جواد، فلسفه بشری و اسلامی، تهران، تابان، چاپ اول، ۱۳۷۰٫
 7. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۶٫
 8. جعفری، محمدتقی، قرآن، نماد حیات معقول، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
 9. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، تنظیم و تحقیق: محمد حسین الهی­زاده، ویرایش: سعید بندعلی، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
 10. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
 11. جوادی آملی، عبدالله، حیات حقیقی انسان در قرآن، تنظیم و تحقیق: غلامعلی امین­دین، ویرایش: سعید بندعلی، قم، اسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
 12. جوادی آملی، عبدالله، معرفت­شناسی در قرآن، تنظیم و ویرایش: حمید پارسانیا، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫
 13. حسینی، سید ابوالقاسم، بررسی مقدماتی اصول روان شناسی اسلامی، دانشگاه مشهد، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
 14. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
 15. حلبی، علی‌اصغر، انسان در اسلام و مکاتب غربی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫
 16. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داود، بیروت، دارالعلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 17. سبحانی، جعفر، نظریه المعرفه، تقریر: حسن مکى عاملی، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۹ق.
 18. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق: آیت الله حسن زاده آملى،تهران، نشر ناب، چاپ اول، ۱۳۷۹
 19. سیدرضی، ابوالحسن محمد بن حسین موسوى، نهج البلاغه، تصحیح: صبحى صالح، قم، انتشارات دار الهجره، بی­تا.
 20. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، الأمالی، قم، ترجمه: کمره‏اى، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲٫
 21. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، الخصال، چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۳ق
 22. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، علل الشرایع، قم، مکتبه الداورى، چاپ اول، بى‏تا.
 23. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، چاپ اول، قم، انتشارات دارالثقافه، ۱۴۱۴ق.
 24. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإختصاص، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 25. شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م.
 26. صحیفه سجادیه، قم، دفتر نشر الهادى، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
 27. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 28. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقیق: سید طیب موسوى جزایرى، قم، دار الکتاب، چاپ چهارم، ۱۳۶۷٫
 29. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸٫
 30. لاندمان، انسان شناسی فلسفی، ترجمه: رامپور صدر نبوی، بی­جا، بی­نا، ۱۳۵۰٫
 31. مان نرمان، اصول روان شناسی، ترجمه: محمود صناعی، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
 32. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
 33. مطهرى، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۸۶٫
 34. نیشابوری، محمد بن حسن فتّال، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، مقدمه و تحقیق: محمدمهدى سیدحسن خرسان، قم، انتشارات رضى، بی­تا.
 35. وجدی، محمّد فرید، دائره المعارف للقرن العشرین، بی­جا، بی‌تا.
برچسب‌ها:, , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت