. اقتصاد اسلامی کنگره هفتم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

اقتصاد اسلامی کنگره هفتم

اعضای کمیته علمی کمیسیون:

رئیس کمیسیون: دکتر محمدجواد توکلی، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دبیر کمیسیون: دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

سایر اعضای کمیته علمی:

 • دکتر محمدعلی متفکرآزاد، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید رضا حسینی، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدکاظم رجایی رامشه، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • دکتر محمد نعمتی، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
 • دکتر عطاء الله رفیعی آتانی، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر حسین صمصامی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • دکتر حسین عیوضلو، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی خطیبی، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق‌نیا، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

Comments are closed.

تصویر ثابت