. اعضای کمیته علمی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره تعیین شدند | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز چهارشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۱ | Wednesday, 30 November , 2022 |
فارسی English

اعضای کمیته علمی کمیسیون هنر و معماری اسلامی پنجمین کنگره تعیین شدند

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون هنر و معماری اسلامی اعضای کمیته علمی خود را معرفی کرد. اسامی این اعضا از این قرار است:

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 1. دکتر محمد نقی زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات
 2. دکتر حمید ماجدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات
 3. دکتر محمدرضا پور جعفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
 4. دکتر حمیدرضا صارمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
 5. دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
 6. دکتر مهدی حمزه نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. دکتر محمد منان رئیسی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 8. دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 9. دکتر سلمان نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان
 10. دکتر رنجبر کرمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم
 11. دکتر عظمتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجائی
 12. دکتر غلامرضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
 13. دکتر محمدتقی پیر بابائی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز
 14. دکتر مرتضی میر غلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز
 15. دکتر محمد باقری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان
 16. دکتر سیدین، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
 17. دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 18. دکتر آزیتا اسکوئی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 19. دکتر پریسا هاشم پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 20. دکتر علی‌اکبر کوششگران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد
 21. دکتر سید مجید هاشمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه رفسنجان
 22. دکتر حیدر جهانبخش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
 23. دکتر علی تاجـــــر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه همدان
 24. دکتر امیر محمد خانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره
 25. دکتر حسن بلخاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
 26. دکتر مهدی خاکزند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 27. دکتر سید مهدی مجابی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث فرهنگی
 28. دکتر رضا سامه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قزوین
 29. دکتر محب علی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث فرهنگی
 30. دکتر عباس ترکاشوند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان (رشت)
 31. دکتر ساناز لیتکوهی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
 32. دکتر نادیه ایمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر تهران
 33. دکتر محمد حسین گلکار، عضو هیئت‌علمی حوزه علمیه مشهد
 34. دکتر اعظم السادات رضوی زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان
 35. آقای محمدعلی رجبی زاده دوائی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره
 36. دکتر اصغر فهیمی فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
 37. دکتر محمدرضا عطایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد کاشان محلات
 38. دکتر سمانه تقدیر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 39. دکتر محمدرضا بمانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
 40. دکتر مصطفی بهزاد فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 41. دکتر احمد امین پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان
 42. دکتر مرتضی ادیب زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
 43. دکتر اکرمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
 44. دکتر سید اصغر محمود آبادی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان
 45. دکتر شیرین طغیانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 46. دکتر ابوذر صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 47. دکتر ایمان قلندریان عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا (ع)
 48. خانم دکتر برقچی عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا (ع)
 49. دکتر جعفر طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 50. دکتر روستا عضو هیأت علمی دانشگاه
 51. دکتر تربیت جو عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 52. دکتر طاهره نصر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 53. دکتر ایرانمنش عضو هیأت علمی دانشگاه هنر کرمان
 54. دکتر مولانائی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
 55. دکتر میر غلامی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 56. دکتر شاکری عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد
 57. دکتر مهوش عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد
 58. دکتر قره بیگلو
 59. دکتر کبیر صابر
 60. دکتر ناری قمی
 61. دکتر کی نژاد
 62. دکترمهشید شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران
 63. دکتر رضا خیرالدین عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 64. دکتر سمانه جلیلی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 65. دکتر نرگس دهقان
 66. دکتر ولی بیک
 67. دکتر وثیق
 68. دکتر مریم دوست
 69. دکتر عمران زاده
 70. دکتر عبدالمجیدی
 71. دکتر پریسا هاشم پور عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 72. دکتر حسن ذوالفقار زاده عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
برچسب‌ها:,

Comments are closed.

تصویر ثابت