. ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره ششم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره ششم

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار دانشگاه شیراز (رئیس کمیسیون)

دکتر مهدی حسین زاده، استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران (دبیر کمیسیون)

آقای محمدحسین جمال زاده، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران (دبیر اجرایی کمیسیون)

 

 1. دکتر شهلا باقری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی.
 2. حجت الاسلام دکتر حسین بستان، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 3. حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه باقر العلوم(ع).
 4. حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی.
 5. دکتر سید محمدرضا تقوی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز.
 6. دکتر محسن جاجرمی زاده، استادیار مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز.
 7. دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 8. دکتر فاطمه جمیلی، استادیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س).
 9. حجت الاسلام محمدجعفر حسینیان، محقق علوم انسانی اسلامی، فرهنگستان علوم اسلامی قم.
 10. دکتر فرهاد خرمائی، دانشیار روانشناسی دانشگاه شیراز.
 11. حجت الاسلام دکتر حسن خیری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران.
 12. حجت الاسلام محمود رجبی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 13. دکتر علی محمد ساجدی، دانشیار فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
 14. دکتر امیر سیاهپوش، استادیار دانشگاه معارف اسلامی.
 15. دکتر روح الله شهنازی، دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز.
 16. دکتر محمدتقی عباسی، استادیار جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه شیراز.
 17. دکتر علیرضا فارسی نژاد، استادیار فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه شیراز.
 18. دکتر مجید کافی، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 19. دکتر حسین کچوئیان، دانشیار جامعه شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 20. دکتر عبدالحسین کلانتری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 21. دکتر محمدعلی گودرزی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز.
 22. حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع).

Comments are closed.

تصویر ثابت