. آشنایی با اعضای کمیته علمی و محورهای اختصاصی کمیسیون قرآن و علوم انسانی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

آشنایی با اعضای کمیته علمی و محورهای اختصاصی کمیسیون قرآن و علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در ۱۶ کمیسیون تخصصی، آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. طبق روال کنگره‌های گذشته، هر کمیسیون محورهایی را به عنوان محور پیشنهادی برای ارسال مقاله تعیین می‌کند که البته ارسال مقاله خارج از محورهای پیشنهادی نیز مجاز بوده و مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون قرآن و علوم انسانی با محوریت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تشکیل شده است. این کمیسیون محورهای ذیل را برای فراخوان مقاله در نظر گرفته است:

محور ویژه: نظام‌سازی قرآنی

الف. معناشناسیِ نظام‌سازی قرآنی؛

ب. نظام شناسی و نظام سازی؛

ج. روش شناسی نظام سازی قرآنی؛

د. رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی؛

ه. نظام تربیتی و اخلاقی قرآنی؛

و. نظام معرفتی قرآنی؛

ز. نظام فرهنگی قرآنی؛

ح. نظام اقتصادی قرآنی؛

ط. نظام حکومتی قرآنی؛

ی. نظام خانواده در قرآن؛

ک. نظام فقهی حقوقی قرآنی؛

ل. نظام اجتماعی قرآنی؛

م. نظام سیاسی قرآنی؛

ن. ضرورت نظام سازی قرآنی؛

س. نظام سازی علمی بر مبنای علوم انسانی قرآن بنیان؛

ع. چشم انداز نظام قرآن بنیان و الزامات کشف آن؛

ف. دین و نظام سازی؛

ص. معنای اصطلاحی نظام از منظر اندیشمندان اسلامی.

اعضای کمیته علمی

رئیس کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید محمد نقیب

دبیر کمیسیون: حجت‌الاسلام دکتر سید کریم خوب بین خوش‌نظر

  1. دکتر کاوند – دکتری مدرسی معارف اسلامی
  2. دکتر سید احمد سجادی– دکتری علوم قرآنی
  3. دکتر مرتضی رضوانی زاده – دکتری فقه
  4. دکتر اسماعیل عبداللهی– دکتری ادیان و مذاهب
  5. دکتر چگونگی– دکتری تاریخ
  6. دکتر شاملی– دکتری ادبیات
  7. دکتر محمود مختاربند– دکتری اقتصاد
  8. دکتر علی محمدی آشنانی– دکتری معارف
  9. دکتر محمد مهدی عبداللهی پور– دکتری علوم قرآن و حدیث
  10. دکتر مهدی داوری– دکتری ادبیات عرب
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت