. آشنایی با اعضای کمیته علمی و محورهای اختصاصی کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Monday, 22 April , 2024 |
فارسی English

آشنایی با اعضای کمیته علمی و محورهای اختصاصی کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی آبان ۱۴۰۲ با مشارکت پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. مسئولیت کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی این دوره با پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز است.

محورهای پژوهشی حائز اولویت کمیسیون از این قرار است:

 

محور ویژه: روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 

محور اول: فلسفه و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • ماهیت‌شناسی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش هستی‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش روش‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • نقش انسان شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
 • تقدم نقش هستی‌شناسی، روش‌شناسی و یا انسان‌شناسی در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

محور دوم: منطق و نقش آن در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • منطق صوری و ظرفیت‌های آن
 • منطق ریاضی و ظرفیت‌های آن
 • منطق سیستمی و ظرفیت‌های آن
 • دیگر انواع منطق‌ها

محور سوم: ملاک صحت و حجیت در روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی

 • حجیت در استناد به متون و اعتبار اسناد
 • حجیت در ارجاع به مبانی فلسفی
 • حجیت در تطبیق با واقع
 • حجیت در میزان کارآمدی

محور چهارم: روش‌های تحقیق علوم اجتماعی موجود و علوم اجتماعی اسلامی (آسیب‌ها و چالش‌ها)

 • روش‌های کمی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های کیفی و علوم اجتماعی اسلامی
 • روش‌های ترکیبی و علوم اجتماعی اسلامی

محور پنجم: روش‌های موجود در علوم اسلامی و ظرفیت آنان در ایجاد علوم اجتماعی اسلامی

 • روش‌های فقه
 • علم اصول
 • روش‌های عرفانی و اشراقی
 • روش‌های کلامی
 • روش‌های فلسفی
 • ترکیبی از روش‌های علوم اسلامی و ملاک گزینش و چگونگی ترکیب

محور ششم: انواع رویکردهای علوم اجتماعی اسلامی از نظر روش‌های تحقیق به کار گرفته شده

 • معرفی روش‌های تحقیق به کار گرفته شده در علوم اجتماعی اسلامی
 • نحوه به کارگیری تجربه در علوم اجتماعی اسلامی

 

محور هفتم: تکنیک‌های تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی

محور هشتم: نقش فرهنگ و جامعه در پیدایش، تغییرات و تکامل روش‌های تحقیق

محور نهم: مطالعه تطبیقی در هر یک از محورهای فوق

 

از نویسندگان محترم مقالات دعوت می‌کنیم تا برای استحکام بخشیدن به استدلال‌های خود، از مسائل روز جامعه و موضوعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی استفاده نمایند.

 

اعضای کمیته علمی کمیسیون:

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

دبیر کمیسیون: دکتر شهلا باقری

 

سایر اعضای کمیته علمی:

 1. دکتر محمدتقی ایمان، استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.
 2. حجت الاسلام دکتر حسین بستان، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 3. حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 4. حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند، استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 5. دکتر منصور طبیعی، استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.
 6. دکتر سید محمدرضا تقوی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 7. دکتر محسن جاجرمی زاده، استادیار مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 8. دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 9. دکتر مهدی حسین زاده یزدی، استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 10. دکتر فرهاد خرمائی، دانشیار روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 11. حجت الاسلام دکتر حسن خیری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران.
 12. حجت الاسلام دکتر محمود رجبی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 13. دکتر محمدتقی عباسی، استادیار جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه شیراز.
 14. دکتر علیرضا فارسی نژاد، استادیار فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 15. دکتر مجید کافی، دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 16. دکتر حسین کچوئیان، دانشیار جامعه شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 17. دکتر عبدالحسین کلانتری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران.
 18. دکتر محمدعلی گودرزی، استاد روانشناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 19. حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
 20. دکتر سید اسماعیل مسعودی، استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت