.
| امروز شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | Saturday, 18 September , 2021 |
فارسی English

آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فن آوری اطلاعات محور

حمیدرضا ایمانی فر

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی_  همانند روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، مردم شناسی، اقتصاد، و رشته های دیگر علوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند طب  ـ از دیدگاه اسلامی و ارائه راهکار در فضای مجازی اطلاعات محور می باشد.

فناوری اطلاعات، مهمترین ویژگی زمان ماست، به گونه ای که قرن بیست و یک را عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده اند. شتاب تحولات در این زمینه در سطح جهانی به حدی است که یک لحظه غفلت را بر نمی تابد و سکون در این مسابقه پرشتاب، فقط به معنای عقب ماندن از کاروان جهانی شدن است.

در حال حاضر تحقیقات در زمینه علوم انسانی اسلامی به شکل تراکمی و متسلسل پیش نمی رود و محققان علوم انسانی اسلامی، کمتر می توانند از آثار پژوهشی و کتابهای مرتبط استفاده نمایند. پایگاههای اطلاع رسانی موجود نیز در زمینه ارائه این گروه از تحقیقات علوم، به صورت تخصصی و فراگیر وارد نشده اند در نتیجه پژوهشهای علوم انسانی اسلامی به صورت تجمعی افزایش نمی یابد و هر کس با توجه به استعداد خود در یک زمینه تحقیق می کند و نتایج تحقیقش نیز در اکثر مواقع از بین می رود و به دست نیازمندانش نمی رسد. به دلیل عدم ارتباط محققین علوم انسانی اسلامی با یکدیگر، بیشتر تحقیقات در این زمینه به صورت پراکنده و غیر مرتبط با یکدیگر رشد می نماید. نتایج همایشهای بیشماری که برگزار می شود تنها به همان همایش اختصاص می یابد و به دیگران انتقال داده نمی شود. نتیجه کار، از بین رفتن سرمایه های فکری و معنوی اندیشمندان این حوزه تحقیقی خواهد بود.

راه حل این مشکل در ایجاد ” بانک جامع اطلاع رسانی در فضای مجازی در زمینه علوم انسانی اسلامی” است که اولاً؛ به طور تخصصی در زمینه علوم انسانی اسلامی فعالیت نماید. دوماً؛ به جمع آوری مقالات مرتبط در همایشها، مجلات و روزنامه ها بپردازد. سوماً؛ دارای کتابخانه دیجیتال و مجله الکترونیکی همراه با ارتباط گسترده با مخاطبانش باشد و طرحی نیز برای جمع آوری تحقیقات بین رشته ای علوم انسانی اسلامی کشورهای غیر از ایران داشته باشد.

کلیدواژه: علوم انسانی اسلامی، علوم بین رشته ای، فن آوری اطلاعات

منابع

احمدزاده کرمانی، روح الله(۱۳۸۸)، درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی ایران،فصلنامه مطالعاتی بسیج، شماره ۴۳٫

حسن آبادی، حمیدرضا، جعفری دهکردی، علی(۱۳۹۰)، آمار و روش تحقیق،انتشارات مدرسان شریف، چاپ اول.

حسینی سروی، سید علی اکبر(۱۳۷۶)، ماهنامه خبر دانشگاه شیراز، نشریه روابط عمومی دانشگاه شیراز،سال چهارم، شماره ۵۵٫

حسینی سروی، سید علی اکبر(۱۳۷۷)، پژوهش در آموزش،وزارت آموزش و پرورش،پژوهشکده تعلیم و تربیت، صفحات ۱۵۰-۱۵۹٫

ساعی احمد ، صفرپور مهدی(۱۳۷۸) فرهنگ در بستر جهانی شدن ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره ۲۵ و ۲۶).

عباسی، مهدی(۱۳۹۰)، مجموعه مقالات سومین جشنواره پژوهشهای قرآنی، انتشارات دانشگاه پیام نور زنجان.

فلاحی، علی محمد(۱۳۸۸)، آثار و برکات گسترش فرهنگ و معارف قرآن در جامعه. مجموعه مقالات بخش مقاله نویسی بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم.

طالعی، عبدالحسین، کریمی، رضا(۱۳۸۸)، ترویج مفاهیم قرآنی در فضای اطلاعات محور، فرصتها، تهدیدها، راهکارها، مجموعه مقالات بخش مقاله نویسی بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، صفحات ۸۴-۱۱۱٫

متقی، ابراهیم(۱۳۸۸)، مدیریت جنگ نرم در فضای عدم تعادل امنیتی، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره ۴۳٫

معرفت، محمد هادی(۱۳۸۴) قرآن و جهانی شدن، قرآن و توسعه فرهنگی(مجموعه مقالات) تهران: فرهنگ مشرق زمین، چاپ اول.

وحدت، محمد علی، اولیاء، محمد صالح (۱۳۸۱) فناوری اطلاعات و نقش آن در تجدید ساختار آموزش عالی، کتاب سیاستها و راهبردهای علم، فناوری و فرهنگ تهران: قصیده سرا

برچسب‌ها:, , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت