. هنر و معماری اسلامی | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ | Sunday, 7 March , 2021 |
فارسی English

هنر و معماری اسلامی کنگره پنجم

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دبیر کمیسیون: خانم دکتر سمانه تقدیر، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران اعضای کمیته علمی: دکتر مهدی حمزه نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر محمد منان رئیسی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه […]

هنر و معماری اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: مهندس عبدالحمید نقره‌کار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر محمد تقی زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات دکتر حمید ماجدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات دکتر محمدرضا پور جعفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتر حمیدرضا صارمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس […]

تصویر ثابت