.
| امروز پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ | Thursday, 9 April , 2020 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «هنر و معماری اسلامی»    ۱) نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی (نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی )   ۲) بررسی و ارزیابی آموزش معماری و شهرسازی موجود از منظر اسلامی .   ۳)اصلاح سرفصل و محتوای دروس موجود ، مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی ).   ۴) روش […]