.
| امروز پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹ | Thursday, 2 April , 2020 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «تعلیم و تربیت اسلامی» چیستی و ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی غایات ها، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی مبانی دینی، فلسفی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و… تعلیم و تربیت اسلامی ضرورت ها و الزامات تعلیم و تربیت اسلامی روش ها و رویکردهای نظریه‌پردازی […]