.
| امروز پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹ | Thursday, 2 April , 2020 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «اقتصاد اسلامی» محور ویژه کمیسیون در کنگره پنجم تحت عنوان «تبیین رفاه در نظام اقتصادی اسلام» تعیین شده است  که  زیر محورهای آن از این قرار است: – تامین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام – شاخصهای اقتصادی رفاه در نظام اقتصادی اسلام – مفهوم رفاه و نسبت آن با درآمد و اوقات فراغت […]