.
| امروز یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸ | Sunday, 20 October , 2019 |
فارسی English

سیزدهمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: درآمدی بر الگوی حکمی و اجتهادی علوم اجتماعی اسلامی/ عبدالحسین خسروپناه جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی/ حسین بستان )نجفی( رویکردی تطبیقی به مبانی نظری«مدیریت راهبردی » و «مدیریت راهبردی جهادی »/ محسن جاجرمی زاده، محمد جعفر حسینیان، مسلم امیری طیبی بازتبیین سبک زندگی در […]

چکیده مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

در چهارمین دوره کنگره بینالمللی علوم انســانی اســلامی، تعداد زیــادی از محققان و اندیشمندان علاقمند به علوم انســانی اسلامی برای مشارکت در مسیر اهداف کنگره با ارسال چکیده مقالات آمادگی خود را اعلام داشتند. تعداد چکیده های ارسالی بیش از آن چیزی اســت که در کتاب حاضر می بینید. هر چکیــده ابتدا در دبیرخانه ی […]

دوازدهمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: مبانی روانشناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی(طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی مبتنی بر معارف اسامی)/سید سعید زاهد زاهدانی طراحی نظام جامع حمایت خانواده/فرج الله هدایت نیا بررسی و تطبیق صفات نادان شهرهای فارابی با شهرها و محله های معاصر […]

بنیان‌های فکری جامعه‌شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی

بنیان‌های فکری جامعه‌شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی   نویسندگان: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی مریم مؤمنی   نویسنده معتقد است علم پدیده‌ای فرهنگی است. هر فرهنگ مبانی فکری و بنیادی یا به‌عبارتی، جهان‌بینی و جهان‌شناسی مربوط به خود دارد؛ ازاین‌رو، نمی‌توان علم را جدای از این مبانی فکری و فرهنگی تصور و ارزیابی کرد. […]

روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی

روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی کتاب روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی نوشتۀ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پس از انتشار دو کتاب موفقِ مبانی علوم انسانی اسلامی و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی به همت مرکز پژوهش‌های علوم […]

جلد سوم کتاب نظریه

در این کتاب، سه مقاله زیر به چاپ رسیده است: «مبانی و روش تحقیق تکاملی در علوم انسانی ـ اسلامی» از علیرضا پیروزمند و عباس جهانبخش پیروزمند در این مقاله نوآورانه تلاش داشته تا راهی برای تولید علوم انسانی اسلامی برمبنای نگاه فرهنگستان باز کند. به این دلیل که نقطۀ کانونی بحث در مراحل «فلسفه […]

یازدهمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • بررسی رویکردهای پنجگانه در مواجهه با علم/رضا غلامی • ترتیبات خلق پول عادلانه/سیدمهدی حسینی دولت آبادی • گام های کاربردی سازی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی/مهدی حمزه پور، مهدی عزیزی • فراینـد تـربیـت سیــاســی در نظام اســـلامی/محمدحسین خلوصی • هستی شناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت […]

دهمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • ارائه الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران/عبدالمحمد کاشیان، احمد شعبانی • انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی/عبدالمحمد کاشیان، احمد شعبانی • شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی/سید محمود میرخلیلی • رهاورد جامعه شناس مسلمان […]

نهمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسامی در علوم انسانی / مسعود نورعلیزاده میانجی، احد فرامرز قراملکی، عباس پسندیده، حسین خنیفر • تصمیم گیری اسامی حجیت محور و جایگاه آن در کاربردی سازی تصمیم گیری اسلامی/مهدی عزیزی، حسین بختیاری، محمدجواد بهمن آبادی • تکنیک […]

هشتمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • بایسته های روش شناختی تولید نظر یه در عرصه های جدید اجتماعی از منظر اسلامی/حسن یوسف زاده • بازشناسی و عیارسنجی دو روایت رئالیستی برای تبیین جنبش اجتماعی/رضا نظریان • روشهای نهادینه سازی رفتار از دیدگاه اسلام/فریبا شایگان، حیدر سهرابی • مدل سازی سیستمی دینی مهم […]

هفتمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: •  معماری علم دینی(نظریۀ پیوندی درباب علم دینی)/ علیرضا قائمی نیا • نظریۀ علم دینی با رویکرد توحیدی از منظر استاد مطهری/علی اصغر خندان • عدل شبکه ای توصیف و تبیینی از عدالت با اقتباس از مبانی معرفتی اسلام (پیشنهادی برای «نظریۀ پایه در حیطه های مختلف […]

ششمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تأسیس روانشناسی اسلامی/سید محمدرضا تقوی • تبیین رابطه فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلام/امین رضا عابدی نژاد • نقد هستی شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نو صدراییان/علی جعفری، حسن عبدی • […]

پنجمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • مدیریت اسلامی، مدیریت مبتنی بر سنت های الهی (مورد مطالعه: سنت رزق)/ علیرضا افضلی • تدوین نظر یه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی/مهدیه سادات خشوعی، حمیدرضا عریضی • «هستی شناسی اجتماعی» در حکمت صدرایی (بررسی […]

چهارمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • الگویی برای جامعه شناسی اسلامی/ محمد عارف محبی • تبیین و مقایسۀ مبانی نظری مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب/مهدی حمزه پور، مجتبی جوادی • سعادت نگری و لذت ّنگری بر روی پیوستار: کمی سازی سبک لذت بری سعادتنگر براساس یک مدل مفهومی در منابع […]

چهارمین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • رابطۀ نگرش دینی، مهارت های ارتباط بین فردی با تاب آوری در سربازان/سعید سالاری مقدم، محمدرضا احمدی، علیرضا رنجبر، محمد سعید نصر اصفهانی • پدیدارشناسی گونه های دین داری دانشجویان/ صابر جعفری کافی آباد (نویسنده مسئول)، محمد سید غراب • اعتبار یابی و رواسازی آزمون جهت […]

سومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن / مبین صالحی (نویسنده مسئول)، عباس پسندیده، مسعود جان بزرگی، سیدکاظم رسول زاده طباطبائی • جایگاه «انگاره پژوهی»در اندیشه اجتماعی حوزوی (جر یان شناسی اسلامی سازی علوم انسانی در تحقیقات اجتماعی حوزه علمیه […]

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۲۶ و ۲۷)

فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است: پرونده: طرح یک دیدگاه: ابن خلدون متفکری اشعــری چرا باید ابن‌خلدون را در چارچوب تحولات فکری جهان اسلام خواند؟ علوم اجتماعی اسلامی ـ ایرانی و ابن‌خلدون/ دکتر محمدرضا قائمی‌نیک |۱۰| چرا باید ابن‌خلدون را اشعری خواند؟/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید پارسانیا|۱۲| دشواری‌های نظری خوانش تجددی سیدجواد طباطبایی […]

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۲۵)

فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است: فلسفه علم در ایران فلسفـه علـم از زایـش تا بـاروری |۱۱| منصوره اولیایی تعامل تاریخ و فلسفه علم، بررسی موضوعی علم و تمدن اسلامی |۱۵| گفت وگو با دکتر امیرمحمد گمینی مسئله مشاهده‌ناپذیرها چالش بزرگ فلسفه علم |۲۵| مهدی خلیلی آسیب‌شناسی نهاد فلسفه علم در ایران […]

فصلنامه شماره ۲۴ صدرا منتشر شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد. این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است: چرخش تجربی در فلسفه فناوری: رابطه جامعه و فناوری از […]

دومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • چالش امنیتی فرقه گرایی در نظام ولایی /هادی معصومی زارع؛ •رویکرد مسجد محوری در تأسیس شبکه های اجتماعی اسلامی / رضا رضایی تبار؛ • مدل رابطه رفتاری زوجین با رویکرد اسلامی/ عاطفه حیرت،مریم الساداتفاتحی زاده ، سید احمد احمدی ،فاطمه بهرامی ،عذرا اعتمادی؛ • ویژگی های […]

اولین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

فهرست مطالب این شماره از این قرار است: • بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی /ناصر آقا بابایی، فرامرز سهرابی ،حسین اسکندری ،احمد برجعلی ،نور علی فخری؛ • ساخت و اعتبار یابی آزمون اولیه مهارتحل مسئلهبراساس منابع اسلامی / جعفر علی گلی فیروزجائی ،محمد رضا احمدی ،رحیم میر […]

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا شماره ۲۳ منتشر شد

  به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد. این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است: ویژه نامۀ پنجمین سالگرد انتشار فصلنامه صدرا * بازگشت […]

جلد دوم کتاب نظریه منتشر شد

کنگره‌ی بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با هدف ایجاد تحول بنیادین در علوم انسانی مبتنی بر مبانی و آرمان‌های اسلامی شروع به فعالیت کرده است. در این راه روش‌ها و فعالیت‌های مختلفی جهت تحقق این مطلوب وجود دارد که سطح و عمق فعالیت‌ها نیز می‌تواند متنوع باشد. انتشار «کتاب نظریه» ازجمله این فعالیت‌ها به شمار می‌رود. […]

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۲۲)

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد. این شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شامل پرونده های زیر است: مواجهه با تراث غرب در آثار و آراء لاتور؛ فیلسوف […]

«واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی»

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، کتاب «واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی» نوشته‌ی دکتر عطاءالله رفیعی آتانی توسط انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا) در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شد. دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیئت علمی […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

جلدششم :کمیسیون فقه و حقوق اسلامی *ابوالحسن حسنی/انسان شناسی فقهی(مشاهده مقاله) *سید محمود میرخلیلی/انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی(مشاهده مقاله) *سیدابراهیم حسینی/شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی(مشاهده مقاله) *مهدی معلی/روش شناسی حل مسائل اخلاق زیستی در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام(مشاهده مقاله) *محسن ملک افضلی اردکانی/حفظ نظام، مقصد اساسی شریعت […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

جلدپنجم : کمیسیون اقتصاد و مدیریت  بخش اول: اقتصاد *حسن آقانظری/خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مشاهده مقاله) *سیدعباس موسویان، رسول خوانساری/اجتهاد چندمرحله ای روش تحقیق مناسب برای فقه مالی(مشاهده مقاله) *ناصر صنوبر، سیدکمال صادقی، محمدعلی متفکر آزاد، اکــــرم قنبری/درآمدی بر سیاست های مهار قیمت ها و کنترل بیکاری در صدر اسلام با […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم : کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی و علوم سیاسی بخش اول، تعلیم و تربیت اسلامی *علی همت بناری/رابطۀ دین و تربیت(مشاهده مقاله) *ولی الله نقی پورفرد/درآمدی بر نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت اسلامی در تأمین منابع انسانی(مشاهده مقاله) *محمدحسن حسنی شلمانی/ مؤلفه های مشارکت حوزۀ علمیه و آموزش وپرورش به منظور بسترسازی در […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

جلد سوم :کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی *سید سعید زاهد زاهدانی /جامعه شناسی اسلامی یا مسلمان (رویکرد سه وجهی)(مشاهده مقاله) *محمد عارف محبی /گفتاری پیرامون جامعه‌شناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمد عارف محبی/نقشه جامع  تدوین جامعه شناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *علیرضا پیروزمند،حسین علی رمضانی،مهدی ناظمی اردکانی/ رویکردی نو در ارائه مدل تحلیل جامع پدیده های اجتماعی(مشاهده […]

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

  جلد دوم :کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی *حمید مهدی زاده، علیرضا فاضلی مهرآبادی، سیدمحمد غروی، مسعود آذربایجانی/اولویت یابی پژوهشی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمد کاویانی/جایگاه فراروانشناسی در روانشناسی اسلامی(مشاهده مقاله) *محمدصادق شجاعی/ساختار شخصیت بر اساس منابع اسلامی در چارچوب رویکرد صفات (گزارش مطالعه کیفی)(مشاهده مقاله) *محمد علیان، فرزانه نوری/تبیین و تشریح حقیقت انسان به […]