. مقالات چاپ شده | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی - Part 4
| امروز دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ | Monday, 26 July , 2021 |
فارسی English

هستی‌شناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت‌الله جوادی آملی و جان رالز

 محمدرضا طاهری دکترای اندیشه سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، ایران، تهران taheri_777@yahoo.com چکیده هر نظریه‌ای درباره عدالت، بر بنیان‌های نظری استوار است که یکی از مهم‌ترین آنها بنیان هستی‌شناختی است. در این پژوهش تلاش شده تا بنیان هستی‌شناختی عدالت در اسلام و لیبرالیسم با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی روشن گردد. در این راستا […]

انسان‎شناسی عدالت؛ بررسی تطبیقی آرای آیت‌الله جوادی آملی و جان رالز

محمدرضا طاهری دکترای اندیشه سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران، تهران taheri_777@yahoo.com چکیده هر نظریه‌ای درباره عدالت مبتنی بر مفروضاتی درباره انسان است. لذا لازمه ارائه نظریه اسلامی عدالت، شناخت انسان، حقوق، نیازها و استعدادهای اوست. در این پژوهش با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی، آرای دو متفکر برجسته معاصر، آیت‌الله جوادی آملی و جان […]

نسبت ‎سنجی میان حق و عدالت سیاسی با تأکید ‎بر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی sbaqeri86@yahoo.com چکیده پرسش اصلی این نوشتار بر گرد این امر سامان یافته که با توجه به منطق و ادبیات قرآن کریم، چه رابطه‌ای میان حق و عدالت سیاسی برقرار است. برای دستیابی به پاسخی درخور، با مراجعه به متون دینی به‎ویژه قرآن کریم، بر این فرضیه تأکید […]

شاخص‌ های فرهنگ سیاسی مطلوب در اسلام

محمدجواد نوروزی دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره ایران، قم mohadjavadnorozi@yahoo.com سیدعزت‎الله احمدی دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی، ایران;، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره،قم Alirstgar@yahoo.com چکیده در پژوهش حاضر با طرح این پرسش اساسی که شاخص‌های فرهنگ سیاسی مطلوب در اسلام کدام‎اند، این فرضیه بررسی می‎شود […]

نقش آموزه‌های فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران

نجف لک‌زایی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم nlakzaee@gmail.com محمدعلی همدانی کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام  و دانشجوی دکتری (سطح چهار)، ایران، قم hanedanee@gmail.com چکیده در نگرشی کلی، نوع نگاه به جهان و به ‌بیان ‌دیگر، باورهای دینی می‌تواند جهت‌گیری راهبردهای امنیتی و نظامی را مشخص کند. […]

فرایند تربیت سیاسی در نظام اسلامی

محمدحسین خلوصی سطح چهار جامعه المصطفی، دکترای فلسفه سیاسی اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم M.kholoosi@yahoo.com چکیده تربیت سیاسی در نظام سیاسی برخاسته از دین، متشکل از مبانی، اصول و اهداف است که متون دینی در تدوین آن نقش اساسی دارند. اهداف تربیت سیاسی با رویکرد اسلامی را از زوایای گوناگون می‌توان […]

نخبگان شیعه و قاعده نفی سبیل در انقلاب مشروطه (تلقی‌های مختلف از قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای عصر مشروطه)

حجت‌الله علی محمدی دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)، ایران، قم talatori1353@gmail.com محمدرضا طاهری دکترای اندیشه سیاسی، ایران،  taheri_777@yahoo.com محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران shojaiyan@rihu.ac.ir چکیده قاعده نفی سبیل از قواعد مهم و پرکاربرد در فقه و فقه سیاسی شیعه، به‎ویژه در تاریخ معاصر است. این […]

تبیین مفهوم و مؤلفه‌های شهروندی در فلسفه سیاسی ارسطو و فارابی

محمدحسین خلوصی سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه، دکترای فلسفه سیاسی اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ایران، قم  M.kholoosi@yahoo.com چکیده سازمان‌دهی حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه از بسترهای فکری فیلسوفان سیاسی بوده است. یکی از منظم‌ترین مباحث فلسفی درباره شهروندی در فلسفه سیاسی کلاسیک، مربوط به ارسطوست. ارسطو در کانون مباحث […]

نسبت فلسفه سیاسی و صنعت در تمدن اسلامی

مهدی طاهری دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم  Foad_mt@yahoo.com چکیده جامع‎نگری فیلسوفان سیاسی اسلامی موجب اهتمام ایشان به طراحی نظام‌های کلان در حوزه نرم‌افزار و ترسیم نظام‌های کاربردی در ساحت سخت‌افزار تمدنی است. نکته بسیار مهم در این میان آن است که در فلسفه سیاسی اسلامی نظام‌های اجتماعی ارتباطی […]

دو رویکرد متفاوت به قیام برای خدا در سیاست (با تأکید بر سوره سبأ)

سیدمحمود طیب‌حسینی دانشیار گروه قرآن‎پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  tayebh@rihu.ac.ir محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  shojaiyan@rihu.ac.ir چکیده:  یکی از مهم‎ترین کارویژه‎هایی که می‌توان برای قرآن کریم در نظر گرفت، صورت‎بندی مبانی نظری جنبش‎های اجتماعی و سیاسی است. پژوهش حاضر به بررسی یکی از مبانی نظری برجسته با عنوان «قیام برای […]

گام‌های کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی

مهدی حمزه‌پور عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران mhamzehpoor@isu.ac.ir  مهدی عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السلام،، ایران، تهران seyedmahdiazizi@gmail.com   چکیده کاربردی‌سازی نظریات مدیریت یکی از مهم‌ترین اقدامات و راهی برای استفاده از نظریات و آموزه‌های متعدد علم مدیریت […]

تبیین اهمیت وجود نقشه مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل های فرهنگی با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

غلامرضا گودرزی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق، ایران، تهران. rgodarzi@yahoo.com *محمد رحیمی کلیشادی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (نویسنده مسئول)، ایران، تهران. rahimi9293@gmail.com چکیده تدوین نقشه ی مهندسی فرهنگی و اصلاح سیاست ها و ساختار های سیاسی و اجتماعی بر محور فرهنگ صحیح اسلامی یکی […]

درآمدی بر نظریه اسلامی در دانش مدیریت بر مبنای آرای شهید صدر

محمدمهدی ذوالفقارزاده دانش‎آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاست‎گذاری عمومی دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران.  hosseini.mgt@gmail.com محمدمهدی ذوالفقارزاده استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران، تهران.  zolfaghar@ut.ac.ir چکیده بر اساس آرای شهید صدر، دین اسلام دارای نظریه‌هایی است که موضع کلی اسلام را در حوزه‌های زندگی اجتماعی بیان می‌کند. ایشان مبتنی بر […]

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی (با محوریت نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه)

یحیی میار عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، ایران، تهران (نویسنده مسئول) yahyama77@yahoo.com حسین‌علی رمضانی استادیار دانشگاه امام حسین علیه السلام،، ایران، تهران dr.hr1355@gmail.com   چکیده علم مدیریت در جهت اداره بهینه اجزای یک سیستم و رسیدن به هدفی تعیین‌شده که دارای مبادی و مبانی، رویکردها، قواعد، مدل‌ها و فرایندهای مختلف است، در […]

تصمیم‌گیری اسلامی حجیت‌محور و جایگاه آن در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی

مهدی عزیزی (نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران seyedmahdiaziziz@gmail.com ‎حسین بختیاری استادیار گروه صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران bakhtiari14@gmail.com محمدجواد بهمن‎آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، […]

درآمدی بر نظریه تشکیک اسلامیت جوهره مدیریت

حسین قلی ‎پور دانشجوی دکتری تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران  gholipour@isu.ac.ir چکیده ارائه تعاریف متعدد از مفهوم «مدیریت اسلامی» با رویکردهای مختلفی چون حِکمی، فقهی و اخلاقی، نوعی تشتت مفهومی ایجاد کرده است. قائل نشدن تفاوت میان این رویکردها و یا مسکوت ماندن آن برای سبک مدیریتی که علاوه […]

تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی

مهدیه‌سادات خشوعی (نویسنده مسئول) پسادکتری روان‎شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان. Khoshouei.mahdieh@gmail.com حمیدرضا عریضی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی دانشگاه اصفهان Hamidrezaoreyzi@gmail.com چکیده این پژوهش با دو هدف تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی انجام شد. این پژوهش توصیفی و […]

مدیریت اسلامی، مدیریت مبتنی بر سنت‌های الهی مورد مطالعه: سنت رزق

علیرضا افضلی دانشجوی دکتری تخصصی آینده‎پژوهی دانشگاه تهران، ایران، تهران a_afzali313@yahoo.com چکیده سنت‌های الهی، قوانینی هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده است و از طریق آنها، تدبیر خود را در عالم تکوین، جاری می‌سازد. با کشف و استخراج سنن الهی از قرآن کریم و ر‎وایات اهل‎بیت: و تبیین نظام حاکم بر آنها، می‌توان […]

بررسی رویکردهای پنج‎گانه در مواجهه با علم

رضا غلامی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‎های علوم انسانی اسلامی صدرا gholami@sccsr.ac.ir چکیده این مقاله از دو بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول، تبیین چهار رویکرد موجود درباره علم در میان مسلمانان و شعب گوناگون هر یک از رویکردهای مزبور به همراه با نقد مختصر هر یک از آنها؛ و بخش دوم، تبیین رویکرد […]

نظریه شبکه مسائل؛ گام اول از مدل تحول در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی

ایمان کاظمی مقدم، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، ایران، مشهد ikazemi62@gmail.com چکیده «نظریه شبکه مسائل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی را […]

بررسی خصوصیات متمایز‎کننده علم اسلامی از علم غربی و تأثیر آن بر ساختار نظریات علمی

حسن شیخ‌العراقین‌زاده طلبه سطح سه حوزه و کارشناس فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، اصفهان hasan.karbala@chmail.ir سیدمهدی رضوی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، فرهنگستان علوم اسلامی قم، ایران، قم  s.mahdi.razavi@chmail.ir چکیده برای تحقق تمدن اسلامی به علم اسلامی نیازمندیم. اما علم اسلامی چه خصوصیاتی دارد و و تأمین این خصوصیات، چه تأثیری بر ساختار مدل‌های […]

نقد هستی ‎شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدراییان

علی جعفری کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم. jafariali80@yahoo.com حسن عبدی استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ایران، قم. hassanabdi20@yahoo.com چکیده یکی از آسیب‌های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز فراهم کردن زمینه‌های لازم به منظور ارائه مبانی […]

تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تأسیس روان‎شناسی اسلامی

سیدمحمد‎رضا تقوی استاد تمام روان‎شناسی بالینی دانشگاه شیراز، ایران، شیراز mtaghavi@rose.shirazu.ac.ir چکیده هدف از پژوهش حاضر، چگونگی تولید «مفاهیم پایه» به عنوان گامی اساسی در تأسیس روان‎شناسی اسلامی است. روش این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرشی توصیفی- تحلیلی به منابع دینی و دستاوردهای روان‎شناختی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بدین قرارند: […]

بررسی و تحلیل نظریه فلسفه‌های مضاف به مثابه رویکردی روش‎شناختی در تحول علوم انسانی

محمدرضا خاکی قراملکی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، ایران، قم. mrkhkai54@gmail.com چکیده رویکرد فلسفه‌های مضاف، به دنبال تولید علوم انسانی و اجتماعی، و با دغدغه عینیت بخشیدن به جریان فلسفه در عالم خارج، ضمن ارائه نگاه انتقادی و آسیب‌شناختی به فلسفه اسلامی موجود، درصدد عبور فلسفه از وضعیت اطلاقی و انتزاعی است؛ به گونه‌ای […]

نظریه عقل عاطفی در آموزه‌های اهل‎بیت علیهم السلام: و کارکردهای روان‎شناختی-تربیتی آن

علی‌نقی فقیهی استاد دانشگاه قم، ایران، قم. an-faghihi@qom.ac.ir چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه عقل عاطفی در آموزه‌های اهل‎بیت: و بررسی شرایط و توانمندی‌های عقل عاطفی و کارکردهای تربیتی-روان‎شناختی آن است. این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی، به این مسئله پرداخته که عاطفه از ویژگی‌هایی است که خداوند به […]

چالش‌های فراروی تربیت اسلامی در مواجهه با فضای مجازی

اکبر رهنما دانشیار دانشگاه شاهد، ایران، تهران Rahnama_akbar43@yahoo.com چکیده امروزه بررسی نسبت تربیت دینی (اسلامی) با فضای مجازی از ضرورت‌های جامعه اسلامی است و خود می‌تواند گامی در مسیر گسترش علوم انسانی اسلامی باشد. لذا در این مقاله به طرح و تبیین چالش‎های عمده تربیت اسلامی در مواجهه با فضای مجازی پرداخته شده است. روش […]

تبیین و تحلیل رویکردهای بومی‌سازی برنامه درسی علوم انسانی دانشگاهی با نگاه تعلیم و تربیت ایرانی- اسلامی

یداله اسفندیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، ایران، تهران. esfandyari3757@gmail.com سولماز نورآبادی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران، تهران. nourabadi@shahed.ac.ir چکیده در سال‎های اخیر، طرح تحول در آموزش و پرورش و برنامه درسی، یکی از مباحث مهم در محافل آموزشی و تربیتی بوده است. این […]

تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی

نیکو دیالمه استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران nikoo_dialameh@yahoo.com مرضیه دهقانی استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران، تهران ehghani_m33@ut.ac.ir سکینه خوش‌‎صفت (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،، ایران، تهران  s_khoshsefat@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای […]

تبیین محتوای برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه‌های اسلامی

نیکو دیالمه استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ایران، تهران nikoo_dialameh@yahoo.com مرضیه دهقانی استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران، تهران ehghani_m33@ut.ac.ir سکینه خوش‌‎صفت (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادقعلیه السلام، ایران، تهران   s_khoshsefat@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای […]

‎ نقش سواد فرهنگی در تحول علوم انسانی اسلامی

محسن فرمهینی فراهانی دانشیار دانشگاه شاهد، ایران، تهران farmahinifar@yahoo.com چکیده سواد فرهنگی ریشه در میراث فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد و ازآنجاکه کشور ما به‎ویژه پس از ظهور اسلام بافت مذهبی داشته و با اسلام آمیخته است، نمی‌توان میان آنها جدایی قائل شد. سواد فرهنگی حیطه گسترده‌ ای دارد و تمام دامنه‌ های فعالیت‌ […]

تصویر ثابت