. مقالات چاپ شده | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی - Part 3
| امروز دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ | Monday, 26 July , 2021 |
فارسی English

تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه

سمانه تقدیر  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران S_taghdir@iust.ac. ir چکیده شناخت مراتب و فرایند ادراک انسان و نحوه تعامل او با هستی از موضوعات مهم در حوزه معماری است. در دوران معاصر، صاحب‌نظران حوزه معماری به شناخت مراتب ادراک انسان و نقش آن در فرایند خلق و ادراک […]

مبانی نظری نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری

علیرضا عندلیب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ایران، تهران a.andalib@srbiau.ac.ir چکیده توازن و تعادل، لازمه پایداری یک سیستم است. به هم خوردن موازنه میان شاخص‌های «تراز میانگین شهر» در بافت‌های فرسوده به دلیل قطع یا اختلال شبکه‌ها، جریان‌ها و پیوندهای آن، موجب تشدید پدیده عدم توازن و در نتیجه، اختلال در نظم پایدار […]

بررسی فقهی – روان‎شناختی توصیه به زدن زنان در قرآن کریم

محمود اصفهانیان دانش آموخته کارشناسی‌ارشد روان‎شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم mahmod83225@gmail.com   احمدرضا فامیل ‌دردشتی دانش‌آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری قرآن و علوم روان‎شناسی جامعهالمصطفی، ایران، قم Porsesh.ahmad.reza@gmail.com   چکیده یکی از مسائلی که در راستای انتقاد به نظام حقوقی– فقهی اسلام مطرح می‌شود، مسئله […]

بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد دین‎داری و سلامت روانی

سوسن علیزاده فرد استادیار گروه روان‎شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، Salizadehfard@gmail.com چکیده‎ هدف از این پژوهش بررسی سلامت روان و ابعاد دین‎داری (شناخت، باور، عواطف و التزام به وظایف دینی) و طراحی مدل علّی بین آنهاست. به این منظور گروه نمونه ۱۵۰۰ نفری از دانشجویان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. اطلاعات با […]

اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی در دانش‌آموزان دبیرستانی

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم. amirmahdizeh@yahoo.com   حسن تقیان دکترای سنجش آموزش دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم. taghian@gmail.com مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران، قم. mazarbayejani110@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام در […]

نقش همانندی/ ناهمانندی ویژگی شخصیتی درون‌گرایی/ برون‌گرایی و پایبندی مذهبی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی

جواد مصلحی دانش‌پژوه د‎کتری قرآن و روان‎شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم javadmoslehi1@gmail.com امین رحمتی کارشناسی ارشد روان‎شناسی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، ایران، قم Rahmaty2000@gmail.com حسین رضائیان بیلُندی کارشناسی ارشد روان‎شناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم h.rezaeiyan60@gmail.com چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش همانندی/ ناهمانندی همسران از نظر درون‌گرایی/ برون‌گرایی و […]

نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خود مهارگری

احمد عرفانی کارشناس ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران  ahmaderfani@yahoo.com محمد فرهوش دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران farhoush.mohammad@gmail.com امین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران rahmaty2000@gmail.com چکیده خودمهارگری یکی از ویژگی‌های انسانی است که فرد […]

تحلیل هویت نوجوانی با توجه به دین‌داری، سبک‌های دل‎بستگی و عوامل شخصیتی

محمد شمس کارشناس ارشد روان‎شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی;، ایران، قم. msh2976@yahoo.com چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون بررسی رابطه چندگانه هویت فردی بر اساس دین‌داری، سبک‌های دل‎بستگی و عوامل شخصیتی است. به این منظور تعداد ۶۱۶ نفر از دانش‌پژوهان مشغول به تحصیل در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; شهر قم، طلاب مشغول […]

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای  قرآن و روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه و عضو پیوسته انجمن روان‌شناسی اسلامی amirmahdizeh@yahoo.com جعفر بوالهری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تهران. jafarbahari48@yahoo.com محمدرضا فلسفی‌نژاد دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران. falsafinejad@yahoo.co.uk چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) در نوجوانان دبیرستانی، انجام شد. بدین […]

رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

سعید سالاری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. saeedsalari110@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. m.r.ahmadi313@gmail.com علیرضا رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. ranjkeshamirali@gmail.com محمدسعید نصر اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و […]

رابطه نگرش دینی، مهارت‎های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

سعید سالاری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. saeedsalari110@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. m.r.ahmadi313@gmail.com علیرضا رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ایران، قم. ranjkeshamirali@gmail.com محمدسعید نصر اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و […]

اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسلامی در علوم انسانی

مسعود نورعلی‌زاده میانجی دانش‌آموخته سطح عالی حوزه و دکتری روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)، قم، ایران Mnoor57@gmail.com احد فرامرز قراملکی (استاد دانشگاه تهران) عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث) حسین خنیفر (استاد دانشگاه تهران) چکیده این پژوهش با هدف بررسی اصول و مبانی اعتبارشناسی معرفتی و به دست دادن معیارهای اعتبارسنجی فهم […]

نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه بین جهت‌گیری دینی و رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان شهر قم

امین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی با رویکرد اسلامی، مؤسسه عالی اخلاق و تربیت، قم ، ایران Rahmaty2000@gmail.com جواد مصلحی دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه (ص)، قم، ایران  javadmoslehi1@Gmail.com محمد فرهوش Farhoush.mohammad@gmail.com دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مؤسسه عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران حسین رضاییان بیلوندی h.rezaeiyan60@gmail.com کارشناس ارشد روان‌شناسی […]

رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی، رضایت از زندگی و افسردگی در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

مهدی شریفی رنانی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران mahdi.sharifi1365@gmail.com محمدرضا احمدی استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران M.r.ahmadi313@gmail.com   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پای‌بندی به سبک زندگی اسلامی با میزان افسردگی و رضایت از زندگی و شادکامی صورت پذیرفت. جامعه آماری، زنان […]

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اولیه سلامت هیجانی بر اساس منابع اسلامی

احمد تمسکی کارشناسی ارشد روان‎شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، ایران، قم. tamasoki@gmail.com محمود اصفهانیان کارشناسی ارشد روان‎شناسی مثبت‌گرا، دانشگاه قرآن و حدیث، ایران، قم. Mahmod83225@gmail.com   چکیده این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و اعتباریابی اولیه آزمون سلامت هیجانی براساس منابع اسلامی انجام گرفت. برای مطالعه منابع اسلامی از روش توصیفی و […]

تبیین ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی (با تأکید بر نظر ملاصدرا) بیان رویکردها و تحلیل روان‎شناختی

 رحیم ناروئی نصرتی دکترای روان‎شناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، خمینی;، ایران، قم rnarooei@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین نحوه ارتباط نفس و بدن بر اساس منابع اسلامی با تأکید بر نظر ملاصدرا به همراه تحلیلی روان‎شناختی انجام شد. بدین منظور به قرآن، روایات و دیدگاه‎های متفکران مسلمان به‎ویژه ملاصدرا […]

بازتبیین سبک زندگی در گستره روان‎شناسی، جامعه‌شناسی و اسلام

حمید مهدی‌زاده دانشجوی دکترای قرآن و روانشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، ایران، قم amirmahdizeh@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم سبک زندگی با رویکرد روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و اسلام انجام شده است. روش این پژوهش به لحاظ جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها «توصیفی-تحلیلی» است؛ بدین صورت که برای استخراج تعریف دقیق سبک زندگی و نیز […]

مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل درمانی بر اساس آن

مبین صالحی (نویسنده مسئول) دکترای تخصصی روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه mobinsalehi@yahoo.com عباس پسندیده دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث  pasandide@hadith.net مسعود جان‌بزرگی دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  psychjan@gmail.com سیدکاظم رسول‌زاده طباطبائی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس rasoolza@modares.ac.ir چکیده هدف از این پژوهش، تدوین مدل امید بر اساس منابع اسلامی و طراحی پروتکل […]

بازسازی اندیشه د‎کتر رضا داوری اردکانی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه

سیدعقیل حسینی استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج، ایران، یاسوج aqil.hoseiny@gmail.com نسیم قباشی(نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران، ایران، اهواز nasimghobashi@yahoo.com چکیده از مهم‎ترین چالش‌های اساسی کشور ایران، برنامه‌ریزی توسعه است. در هفتاد سال گذشته بیش از دوازده برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در قالب‌های مختلف نوشته‌ شده، ولی تاکنون ثمره‌ متناسب […]

بحران‎های سیستمی در اقتصاد سیاسی ایران و راه برون‌رفت از آن

عبدالحمید معرفی محمدی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان  A.h.mohammadi@ase.ui.ac.ir محمدرضا حیدری (نویسنده مسئول) استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان  m.heidari@ase.ui.ac.ir   چکیده در این مقاله تلاش می‎شود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود: «آیا بحران‎های ناشی از زیرسیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای در زیرسیستم سیاسی مدیریت می‌شود که به یک […]

دلالت‌هایی از اشتراکات کشفی در مکاتب فکری علم اقتصاد

محمدمهدی مجاهدی مؤخر (نویسنده مسئول) استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران m_mojahedi2004@yahoo.com ۱۰ استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران eisavim@yahoo.com چکیده درک نظام هستی و کشف قواعد حاکم بر آن در حوزه معارف دینی یا برخاسته از رویکرد نقلی مبتنی بر نگرش دینی یا مبتنی بر رهیافتی عقلی به […]

ترتیبات خلق پول عادلانه

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی دکترای اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران، تهران sm.hosseini@ut.ac.ir چکیده عدالت یکی از ارزش‌ها و معیارهایی است که فلاسفه و مصلحان اجتماعی در طول تاریخ به آن پرداخته‌اند و در قرآن نیز هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی، قیام مردم برای برپایی آن بیان شده است. در حوزه اقتصاد، عدالت […]

ارائه الگوی یک‎پارچه‎سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران (جمع‌آوری و مصرف منطقه‌ای در ماتریس سه بعدی ولی فقیه، منطقه و وظایف)

عبدالمحمد کاشیان استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، ایران، سمنان a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir احمد شعبانی‎ دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران ashksadeq@yahoo.com چکیده طراحی الگوی یک‎پارچه‎سازی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات‌های متعارف، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله‌های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی […]

مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا علیه السلام

روح‌االله داوری (نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم، ایران، قم rdavari68@gmail.com محمدجواد رضایی دکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه السلام ، ایران، تهران‎ Rezaee.mj@gmail.com   چکیده مواجهه مناسب با مسائل اقتصادی کشور از یک‌ سو و لزوم رجوع به آموزه‌های دینی و سیره معصومینعلیهم السلام: در تدبیر تنظیمات فردی […]

ارائه نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور

 جعفر کوشکی فروشانی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد– دانشگاه امام صادق علیه السلام-تهران-ایران mesbah1367@gmail.com چکیده بررسی اجمالی متن سیاست‌ها و بندهای مطرح‌شده در سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می‌پردازد؛ به گونه‌ای که بتواند بخش درخور ‌توجهی از نیازمندی‌های بودجه‌ای […]

اقتصاد، اعتباریات و مسئله اخلاق

عبدالحمید معرفی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان mohammadi@ase.ui.ac.ir   چکیده در این مقاله به چگونگی به‌کارگیری نظریه اعتباریات علامه طباطبائی در حل یکی از مسائل علم اقتصاد یعنی رابطه بین اخلاق و اقتصاد می‌پردازیم. پیوند بین اخلاق و اقتصاد در سنت ارتدوکس مکتب نئوکلاسیکی اقتصاد، همواره چالش‌انگیز بوده است. در […]

تبیین لزوم نگاه فرایندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن

وحید ارشدی استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد v.arshadi@um.ac.ir چکیده پس از انتشار کتاب ارزشمند اقتصادنا اثر شهید سیدمحمدباقر صدر، قابلیت‌های مکتب اقتصادی اسلام در برابر دیگر مکاتب مهم و مشهور اعم از سرمایه‌داری و سوسیالیستی مشخص شد. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه­مند […]

ماهیت عادلانه اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد

محمدجواد رضائی دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران Rezaee.mj@gmail.com   مهدی موحدی بکنظر دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام،، ایران، تهران Movahedi1@gmail.com   چکیده تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم، دلالت‌های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله […]

تبیین جوهره اندیشه شهید بهشتی در باب عدالت اجتماعی

علی مصطفوی ثانی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران mostafavisani@gmail.com چکیده بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی در زمینه عدالت به واسطه تأثیر گسترده ایشان در نظام‌سازی برای کشور در اوایل انقلاب به‎علاوه آشنایی وسیع و نه صرفاً انتزاعی ایشان با نظام سرمایه‌داری به واسطه حضور چندین ساله در کشور آلمان، بسیار مهم […]

بررسی و مقایسه صکوک انتفاعی با قراردادهای تأمین مالی مشابه در اقتصاد متعارف

زانا مظفری دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز zana.mozaffari@yahoo.com محمدعلی متفکر آزاد (نویسنده مسئول مقاله) استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، تبریز m.motafakker@gmil.com سید مهدی موسویان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران، تبریز me.mousavian@gmail.com کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، ایران، تبریز Khatereh.alilou@gmail.com چکیده انتخاب مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی با توجه به شرایط […]

تصویر ثابت