.
| امروز پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸ | Thursday, 21 March , 2019 |
فارسی English

شورای علمی کنگره پنجم

جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه شاهد جناب آقای دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه قم جناب آقای دکتر محمد حسینی مقدم عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی […]

شورای علمی کنگره چهارم

جناب آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی همت بناری استادیار جامعه المصطفی العالمیه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سعید بهشتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علیرضا پیروزمند استادیار فرهنگستان علوم اسلامی جناب آقای دکتر فرزاد جهان‌بین استادیار دانشگاه […]