.
| امروز جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷ | Friday, 21 September , 2018 |
فارسی English

رفیعی آتانی تأکید کرد:

ظرفیت فقه معاملات و اقتصادی برای تولید اقتصاد اسلامی کم‌نظیر است

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی عصر امروز ۵ بهمن ماه در اختتامیه دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس […]

یک استاد دانشگاه ارائه کرد؛

پیشنهاد مدلی مطلوب برای بخش پولی و نظام بانکی اقتصاد اسلامی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

توسط محمدجواد توکلی بررسی شد؛

سود علی‌الحساب سپرده؛ ابزار سیاست‌گذاری یا متغیر واقعی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

اسماعیل توسلی در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

خلق عظیم پول منجر به توزیع ثروت ناعادلانه شده است

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

حبیبیان‌نقیبی در نشست اساتید منتخب اقتصاد اسلامی:

ماهیت دو نهاد قرض‌الحسنه و مضاربه کاملا با هم متفاوت است

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

احمدعلی یوسفی در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

با تأسیس بانک، بورس و بیمه نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کرد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

ایرج توتونچیان در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

نظام بانکی توانائی وظیفه نظام سنگین تأمین‌ مالی اسلامی را ندارد

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه […]

معصومی‌نیا در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

طراحی نظام مطلوب پولی و مالی نیازمند روش‌شناسی صحیح است

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

حسن آقانظری در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

افزایش نقش بازار سرمایه مهمترین پیش‌نیاز نظام بانکی در آینده است

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

حسین عیوضلو در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

اقتصاد اسلامی می‌تواند زمینه‌های لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،  دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

نظرپور در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

بسیاری از قراردادهای بانکی به صورت صوری منعقد می‌شود

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

حسین صمصامی در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

نظام بانکی نتوانسته هدایت نقدینگی به سمت تولید را ایفا کند

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

سیدعباس موسویان در نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

رضا غلامی در افتتاحیه منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی:

آنچه امروز در کشور پیاده می‌شود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد […]

نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی در جوار حرم رضوی آغاز شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی» صبح امروز پنجم بهمن ماه در مشهد مقدس و در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید […]

5 بهمن در مشهد؛

نشست اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دکتر عطاء الله رفیعی آتانی، دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ضمن بیان این خبر گفت: دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی» به همت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی […]

پیام تسلیت به دکتر مسعود درخشان

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دکتر عطاءالله رفیعی آتانی در پیامی درگذشت همسر گرامی دکتر مسعود درخشان را تسلیت گفت. متن این پیام بدین شرح است:   استاد محترم جناب آقای دکتر درخشان مصیبت از دست دادن همسر گرامی‌تان را به شما تسلیت عرض می‌کنیم. از خدای بزرگ می‌خواهیم که آن […]

بازدید مدیر مرکز حوزه های علمیه از دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، حضرت آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر محترم مرکز حوزه های علمیه و رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹، طی بازدیدی از دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، در جریان پیشرفت برنامه های کنگره قرار گرفتند. در این بازید، […]

در جلسه مشترک شورای علمی و شورای سیاست‌گذاری کنگره مطرح شد

تلاش برای بروز و ظهور ظرفیت‌های منحصر به فرد علوم انسانی اسلامی در کنگره پنجم

جلسه مشترک شورای علمی و شورای سیاست‌گذاری چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه ۹۶ در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد. اساتید ارجمند آقایان دکتر مصباح الهدی باقری کنی، دکتر هادی بهرامی احسان، حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند، دکتر فرزاد جهان‌بین، دکتر محمد حسینی مقدم، دکتر عطاء الله رفیعی […]

آمده‌ام در این فرصت کوتاهی که دارم خودم را خرج تحقیق و تنقیح علوم انسانی اسلامی نمایم

خبری که این روزها در محافل مختلف به نقل از مرحوم آیت الله محی الدین حائری شیرازی، در رابطه با علوم انسانی اسلامی و ربا می‌بینیم، برای ما در دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی انگیزه‌ای ایجاد کرد تا مطلبی در خصوص علوم انسانی اسلامی از نظر آن مرحوم تهیه کنیم. در مسیر تحقیق پیرامون […]

حجت‌الاسلام رضا غلامی مطرح کرد:

ده اصل قرآنی در فرایند ساخت علوم انسانیِ اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در همایش وحدت حوزه و دانشگاه و تقدیر از دانش آموختگان برتر دانشکده اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان، حاضر شد. متن کامل سخنرانی وی در ادامه آمده است: تشکر می کنم از جناب آقای دکتر طالبی، رئیس محترم دانشگاه اصفهان و […]

مسعود معینی‌پور به‌ عنوان مدیر جدید شبکه چهارم سیما منصوب شد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،‌ مسعود معینی‌پور با حکم مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما به عنوان مدیر شبکه چهار سیما منصوب شد. دکتر مسعود معینی‌پور دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دارای مدرک دکترا از دانشگاه معارف اسلامی است. همچنین وی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) است، از دکتر معینی […]

پیام تسلیت رضا غلامی در پی درگذشت آیت الله حائری شیرازی؛

آیت‌الله حائری‌شیرازی جزو اساتید تیزبین در عرصه اقتصاد اسلامی بود

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،‌در پی ارتحال روحانی مبارز و انقلابی آیت الله حاج شیخ محی الدین حائری شیرازی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه سابق شیراز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد: بسم الله الرحمن […]

اصول فقه، ساختار جدید با توسعه گستره

‏ دوازدهمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی با نقد مقاله آیت الله ابوالقاسم علیدوست با عنوان «اصول فقه ساختار جدید با توسعه گستره» پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ با حضور آیت الله محسن فقیهی، حجت‌الاسلام دکتر خالد غفوری، دکتر عطاءالله رفیعی آتانی، دکتر محمود حکمت نیا و جمعی از پژوهشگران حوزه فقه و حقوق […]

دکتر رفیعی‌آتانی مطرح کرد:

جامعه علمی مقلد است/ لزوم نظریه‌پردازی برای حل مسائل زندگی

دکتر عطاء الله رفیعی‌آتانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره تفاوت های مبانی علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی گفت: علوم اجتماعی و انسانی در ایران ترجمه ای از علوم انسانی غربی است. بنابراین ذاتا ظرفیت و قابلیت و تبیین و حل مسائل زندگی ایرانی را ندارد و برای تبیین و حل […]

گزارش تصویری دوازدهمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،‌ دوازدهمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، پنج شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در قم، برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری این نشست را ملاحظه می فرمایید. گزارش تفصیلی دوزادهین نشست نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی […]

روانشناسی اسلامی دارای روش اجتهادی است

 بسیاری مشکلات روحی و روانی انسان را، مهم‌ترین دغدغه علم روان‌شناسی دانسته‌اند. دیدگاه مادی روان‌شناسی غرب، ناکارآمدی این شاخه از علم را در از میان بردن مشکلات روحی انسان، به اثبات رسانده است. اما روانشناسی اسلامی با بهره گیری از منابع عمیق وحیانی می تواند عطش روح انسان را در درمان ناآرامی های روحی و […]

دوازدهمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،‌ دوازدهمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، پنج شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، برگزار می‌شود. در این نشست که از ساعت ۱۳:۰۰ آغاز می‌شود، مقاله نظریه‌پردازانه آیت الله علیدوست با عنوان «اصول فقه ساختار جدید با توسعه گستره» […]

زاهدزاهدانی و بستان در برنامه همراه با خرد؛

زاهد: جامعه‌شناسی اسلامی ارتقای دانش موجود است/ بستان: فقدان نوآوری در جامعه‌شناسی اسلامی

 به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دهمین قسمت از برنامه همراه با خرد با حضور دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع جامعه شناسی اسلامی پخش […]

مراکز تهیه منشورات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، آن دسته از پژوهشگرانی که قصد تهیه منشورات کنگره را دارند می‌تواند به آدرس مراکز زیر مراجعه کنند. همچنین به زودی فایل PDF تمام مقالات منتشرشده در کنگره‌های گذشته بر روی سایت بارگذاری خواهد شد. ۱٫ تهران- خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشوردوست، کوچه نوشیروان، پلاک […]

Page 4 of 13« First...23456...10...Last »