.
| امروز یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹ | Sunday, 29 November , 2020 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت تحول علوم انسانی»

 

  • مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی علوم انسانی اسلامی
  • مبانی نظری و پیش‌فرض‌های تحول علوم انسانی و ارائه نظریه مختار
  • نقطه عزیمت، نقشه راه و روندنمای دستیابی به الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
  • نقش معرفت‌شناسی سیستمی و تفکر سیستمی خلاق و نظام‌گرا در تدوین الگوی راهبردی تحول علوم انسانی
  • چالش‌ها و موانع فراروی تحول و کاربردی‌سازی علوم انسانی با تاکید بر آسیب‌شناسی محیطی
  • الزامات علمی و راهکارهای عملی در فرآیند نظریه‌پردازی و تولید تفکر دینی در زمینه تحول بنیادین علوم انسانی
  • ارائه الگوی راهبردی تحول علوم انسانی به اقتضای ج.ا.ا

 

 

Comments are closed.