. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ | Monday, 25 January , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «مدیریت اسلامی»

 

مبانی:

مدیریت اسلامی در قرآن کریم

مدیریت اسلامی در سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام

الگوهای مدیریت اسلامی

مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت غربی

فقه الاداره

فقه الحکومه

اخلاق مدیران و کارگزاران

حاکمیت و حکمرانی اسلامی

فلسفه مدیریت اسلامی

عرفان و مدیریت اسلامی

روش‌شناسی:

روش‌شناسی تولید مدیریت اسلامی

کاربست اجتهاد در مدیریت اسلامی

نظریه‌پردازی و روش‌شناسی آن در مدیریت اسلامی

الگوی اعتبار سنجی پژوهش‌های مدیریت اسلامی

روش‌شناسی استخراج گزاره‌ها و الگوهای مدیریتی از قرآن کریم

روش‌شناسی استخراج گزاره‌ها و الگوهای مدیریتی از سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام

روش‌شناسی نقد الگوها و نظریه‌های غربی

مسائل:

مدیریت اسلامی و تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

مدیریت اسلامی و تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

مدیریت اسلامی و کنترل و مدیریت فساد اداری

مؤلفه‌های مدیریت جهادی و الگوهای آن

مدیریت اسلامی و تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی الگوهای مدیریتی کشورهای مسلمان

 

 

 

 

Comments are closed.

تصویر ثابت