. موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی» | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ | Friday, 26 February , 2021 |
فارسی English

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

موضوعات پیشنهادی کمیسیون «علوم سیاسی اسلامی»

 

الف) علوم سیاسی

 

مفاهیم و موضوعات اصلی (توسعه سیاسی ، مشروعیت ، هویت ، شهروندی ، شورا و…)

نظریه ها و. رویکردها

گرایش ها (جامعه شناسی سیاسی ، انقلاب ، روحانیت ، روابط عمومی و…)

روش شناسی

مسائل

 

ب) فقه سیاسی

 

مفاهیم و موضوعات اصلی (دولت ، قدرت ، تحزب ، نظارت ، انتخابات و…)

نظریه ها و. رویکردها

گرایش ها (تفسیر سیاسی ، روایات سیاسی و…)

روش شناسی

مسائل

 

ج) فلسفه سیاسی

 

مفاهیم و موضوعات اصلی (آزادی ، اعتدال ، قدرت ، وحی و…)

نظریه ها و رویکرد ها

گرایش ها (کلام سیاسی ، عرفان سیاسی ، اخلاق سیاسی و..)

روش شناسی

مسائل

Comments are closed.

تصویر ثابت