. لزوم تحول در علوم انسانی در حوزه ی مدیریت راهبردی از منظر اسلام | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 30 May , 2024 |
فارسی English

لزوم تحول در علوم انسانی در حوزه ی مدیریت راهبردی از منظر اسلام

معصومه مقیمی فیروزآباد

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

عباس عباس پور

استاد دانشگاه علامه طبا طبایی

چکیده :

پارادایم نوین در مدیریت ، گذر از مدیریت ماشینی و مدیریت انداموار و رسیدن به مدیریت معنویت گرا و اخلاق مدار است .

در این حیطه  القای فرهنگ سازمانی با مفاهیمی همچون صداقت،اطمینان متقابل و تعهد به کیفیت و کارمندان ، حرکتی است که در جهان آغاز شده است و قرابت بسیار با تعالیم اسلامی دارد. در چنین شرایطی ایران اسلامی ، می تواند مدلی ازمدیریت اسلامی به جهان ارائه دهد که ضمن نقد چالشهای موجود، از برتری ،‌قداست ، عدالت و معنویتی خاص برخوردار باشد و این مهم نیازمند تحول در حوزه مدیریت  است .مشاهده می گردد که بسیاری از نظریه ها هنگام عملیاتی شدن درجوامع دیگر با شکست مواجه می گردند به این دلیل که با فرهنگ و ارزشهای آن جامعه بیگانه اند.این مسئله درخصوص مدیریت راهبردی که بامسائلی همچون  ترسیم چشم انداز برای رسیدن به اهداف وکنترل نتایج سروکاردارد خطیرتر است. این پژوهش ،‌تلاشی است در جهت شناسایی ضرورت تغییر در این حوزه ، با محوریت پیش فرضهای فلسفی و مولفه های راهبردی مدیریت از جمله هدف گذاری،تصمیم گیری راهبردی و کنترل و نظارت که به صورت مستقیم تحت تاثیر نگرشها و ارزشهای نظریه پرداز قرار می گیرند.مطالب پژوهش با رویکرد کیفی و رهیافت انتقال ادراکی ـ مفهومی و روش سندکاوی سازماندهی شده است.

کلمات کلیدی ،‌تحول ،‌مدیریت ،مدیریت راهبردی و مدیریت اسلامی

منابع :

 1. افجه ای ،‌سید علی اکبر،(۱۳۷۷) ، نگرشی بر مدیریت اسلامی ، تهران ، نشر سازمان تبلیغات اسلامی
 2. ایران نژاد پاریزی ، مهدی،(۱۳۷۸) ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ،‌تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
 3. باقریان ، محمد، عبادی جعفری ، حسن و همکاران،(۱۳۸۰)،تصمیم گیری حکیمانه در رویکردی به الگوسازی در مدیریت، تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی
 4. تولایی ، روح ا… ،(۱۳۸۷)روش شناسی تحقیق در رهبری ومدیریت اسلامی (فصلنامه مطالعات مدیریت شماره ۲۰ ) foeac.ir
 5. جی ام ـ شفریفتز وجی ـ استیون اوت، (۱۳۸۷) ،‌تئوری های سازمان : اسطوره ها ،‌ترجمه دکتر علی پارسائیان،‌تهران ، نشر ترمه
 6. حسن زاده ، رضا ،‌رضایی (۱۳۹۰) ، علوم انسانی و امنیت ملی :
 7. دشتی ، محمد، (۱۳۷۹) ، نهج البلاغه ،‌قم ، انتشارات تهذیب
 8. رضاپور،یوسف ،(۱۳۷۸ ) ، الگوی تصمیم گیری در مدیریت علمی و مدیریت اسلامی ، قابل دسترسی در : com
 9. ریچارد اسکات، (۱۳۸۹) ،‌سازمانها : سیستمهای عقلایی ،‌طبیعی و باز،ترجمه دکتر حسن میرزایی اهر نجاتی ، تهران ، نشرسمنت
 10. سجادی،سیدعلی،(تابستان ۱۳۸۵) ،‌خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسلامی،فصلنامه اندیشه صادق،شماره ۲۳
 11. صوفی ، منصور،(مهر۱۳۸۲ ) ، موج چهارم گفتمان مدیریت هزاره سوم و پارادایم در حال تکوین مدیریت ، مجله تعاون ، شماره ۱۴۵
 12. عباس پور ، عباس،(تابستان و پاییز ۱۳۸۲ ) ، شان تصمیم گیری درمدیریت ، مجله کمال مدیریت ،‌شماره ۲و۳
 13. عباس پور ،عباس،(زمستان ۱۳۸۰)،از کنترل بیرونی تا خود کنترلی ، پیام مدیریت ،شماره ۱
 14. عروقی،مرضیه و محمدجواد،(۱۳۹۰) ،‌وضعیت علوم انسانی در دانشگاه ها از منظر مقام معظم رهبری ، قابل دسترسی در :

http://www.rasekhoon.net/

 1. علاقه بند، علی،(۱۳۷۱)، مقدمات مدیریت آموزشی ، تهران ، نشر سمت
 2. علامه طباطبایی ، سید محمد حسین ، (۱۳۶۴)،تفسیر المیزان ،ج۴،ترجمه صالحی کرمانی و همکاران،قم ،بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی
 3. علوی،سیدعلی،(بهار ۱۳۸۶) ،‌درآمدی بر تاثیر مولفه های فرهنگ اسلامی بر تصمیم گیری اندیشه مدیریت،شماره۱
 4. علی احمدی ،‌علیرضا احمدی،حسین،(۱۳۸۳) مبانی و اصول مدیریت اسلامی،تهران،نشر تولید دانش
 5. فرهادیان ،‌رضا ، (۱۳۷۸) ، مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث ، قم ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
 6. فروتنی ، زهرا ، عابدی جعفری ، حسن و همکاران ،(بهار ۱۳۸۶)،طراحی و مقایسه الگوی تصمیم گیری راهبردی امام خمینی (ره) با برخی الگوهای تصمیم گیری راهبردی در مدیریت نوین ، فصلنامه دانش مدیریت ،‌شماره ۷۶
 7. مصباح یزدی، محمدتقی،(۱۳۷۷)،پیش درآمدی بر مدیریت اسلامی، قم،دفتر انتشارات اسلامی
 8. نجات بخش ، علی، شهریاری ،‌بهاره ، (بهار ۱۳۸۸) ، مقایسه ویژگی های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوری‌های غربی، فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرانی ، شماره دوم
 9. نقی پور ، جعفری ، رضائیان ، نیکوکار ، حسین تاش و جعفری ،‌(۱۳۷۵) ، میزگرد مدیریت اسلامی ، نشریه معرفت ، شماره ۱۷

۱- Bolman,L.G, and DEAL, T.E.(1984).Modern approaches to understanding and managing organizations. Sanfrancisco:jossey- Bass.

۲ – Koontz.H(1961),the management theory jungle.

Academy of management journal, 4.

۳- Simon, Herbert A.(1960) the new science of management Decision. Harpar&Row . new York.

۴ – Harold koonts Cyril o donnell,Heinz weihrich (1984).management. & Edition.

۵ – chandler,Alfred d .,jr(1962) strategy and structure:Cambridge,mass:M.I.T.press

۶-Hussey, D. E. E. (2012). Strategic Management: From Theory to Implementation. Routledge.

۷-Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press.

۹-Veltz, S. (2012). Strategic Management for Senior Leaders: A Handbook for Implementation. General Books LLC.

 

 

برچسب‌ها:, , , , ,

Comments are closed.

تصویر ثابت