. فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره ششم | کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
| امروز پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Thursday, 13 May , 2021 |
فارسی English

فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی کنگره ششم

حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) (رئیس کمیسیون)

دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی، دکترای فلسفه علم و فناوری (دبیر کمیسیون)

خانم فائقه السادات میرحسینی، کارشناس ارشد قرآن و حدیث (دبیر اجرایی کمیسیون)

 

  1. حجت الاسلام علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی
  2. جناب آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
  3. حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
  4. دکتر مهدی عاشوری، دکتری فلسفۀ علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
  5. حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران
  6. حجت الاسلام دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  7. حجت الاسلام دکتر علی مصباح، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
  8. حجت الاسلام دکتر رضا ملایی، دکتری فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
  9. حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  10. حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Comments are closed.

تصویر ثابت