.
| امروز دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶ | Monday, 1 May , 2017 |

تعلیم و تربیت اسلامی کنگره چهارم

رئیس کمیسیون: دکتر سید سعید بهشتی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دکتر محسن ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتر معصومۀ صمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه آموزش و پرورش دکتر وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دکتر روح الله کریمی، عضو هیئات علمی دانشگاه نیروی انتظامی دکتر احمد سلحشوری، عضو هیئت […]